Οἱ χθεσινές μου σκέψεις, τὸ σήμερά μου…

Πολλὲς φορὲς μπορεῖ νὰ αἰσθάνεσαι φυλακισμένος στὶςς τωρινὲς συνθῆκες τῆς ζωῆς σου…
Μπορεῖ να ἀσφυκτιᾷς καὶ νὰ εὑρίσκεσαι σὲ ἀδιέξοδο.

Ὅποιες κι ἂν εἶναι οἱ συνθῆκες τῆς ζωῆς σου σήμερα θυμήσου ὅτι αὐτὴ εἶναι μιὰ πραγματικότητα ποὺ ἔχει προέλθει ἀπὸ τὶς χθεσινές σου σκέψεις καὶ συμπεριφορὲς καὶ μπορεῖ νὰ ἀλλάξῃ ἂν ἀρχίσῃς νὰ ἀλλάζῃς τὶς σκέψεις σου.
Ὅταν πάρῃς τὴν ἀπόφαση νὰ κάνῃς ἀλλαγὲς θὰ δῆς μὲ ἐκπλήξη ὅτι ὑπάρχει μιὰ δύναμη ποὺ θὰ σὲ ὑποστηρίξη καὶ θὰ σὲ καθοδηγήση.
Ἄρχισε νὰ σκέπτεσαι, νὰ ἐργάζεσαι καὶ νὰ περιμένῃς μόνον τὸ καλλίτερο.
Μίλα γιὰ εὐτυχία καὶ εὐημερία.
Συγχώρεσε τὸν ἑαυτό σου γιὰ τὰ λάθη τοῦ παρελθόντος καὶ δούλεψε γιὰ τὰ πιὸ σπουδαῖα ἔργα τοῦ μέλλοντος.
Ἀρχισε νὰ βλέπῃς τὴν φωτεινὴ πλευρὰ τῆς ζωῆς καὶ θὰ γίνη γρήγορα ἀληθινὴ ἡ αἰσοδοξία σου.

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

Leave a Reply