Γαλάζιο καὶ λευκὸ διαμάντι…

Γαλάζιο καὶ λευκὸ διαμάντι…
Μικρὸ ἀλλα πανάκριβο!!!

Καλημέρα Φίλες!!!!
Καλημέρα Φίλοι!!!!

Σαρλῆς Γιάννης

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply