Βλέποντας τὸν κόσμο διαφορετικά…!!!

Μπορεῖς σήμερα νὰ βρῇς τρόπους γιὰ νὰ κυττάξῃς διαφορετικὰ τὸν κόσμο, ἐὰν ἀφήσῃς τὰ μάτια σου νὰ ξεδιψάσουν στὴν ὀμορφιὰ ποὺ ὑπάρχει γύρω σου καὶ ἐπιτρέψῃς στὶςς αἰσθήσεις σου νὰ περιπλανηθοῦν μέσα στοὺς ἤχους τῶν χρωμώτων.

Ἐλάττωσε ταχύτητα, βᾶλε τὴν ἀγαπημένη σου μουσικὴ καὶ ἄφησέ την νὰ παρασύρῃ τὸ πνεῦμα σου… 

Κύτταξε βαθειὰ στὰ μάτια τὰ πρόσωπα ποὺ ἀγαπᾶς…!!!

Θυμήσου ὅτι ἡ ὀμορφιὰ ἀποκαλύπτεται, συντηρεῖται καὶ καλλιεργεῖται μέσα ἀπὸ τὶς μικρὲς καὶ ἁπλὲς καθημερινὲς στιγμές!

Ἔξω φυσᾶ ὅμως ἐσὺ μέσα στὸ Δικό σου σπίτι ἔχεις βρεῖ τὸ ἐσωτερικό σου Φῶς ποὺ σὲ ζεσταίνει…!!!

Σούσουλα Γιῶτα

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *