Βλέποντας τὸν κόσμο διαφορετικά…!!!

Μπορεῖς σήμερα νὰ βρῇς τρόπους γιὰ νὰ κυττάξῃς διαφορετικὰ τὸν κόσμο, ἐὰν ἀφήσῃς τὰ μάτια σου νὰ ξεδιψάσουν στὴν ὀμορφιὰ ποὺ ὑπάρχει γύρω σου καὶ ἐπιτρέψῃς στὶςς αἰσθήσεις σου νὰ περιπλανηθοῦν μέσα στοὺς ἤχους τῶν χρωμώτων.

Ἐλάττωσε ταχύτητα, βᾶλε τὴν ἀγαπημένη σου μουσικὴ καὶ ἄφησέ την νὰ παρασύρῃ τὸ πνεῦμα σου… 

Κύτταξε βαθειὰ στὰ μάτια τὰ πρόσωπα ποὺ ἀγαπᾶς…!!!

Θυμήσου ὅτι ἡ ὀμορφιὰ ἀποκαλύπτεται, συντηρεῖται καὶ καλλιεργεῖται μέσα ἀπὸ τὶς μικρὲς καὶ ἁπλὲς καθημερινὲς στιγμές!

Ἔξω φυσᾶ ὅμως ἐσὺ μέσα στὸ Δικό σου σπίτι ἔχεις βρεῖ τὸ ἐσωτερικό σου Φῶς ποὺ σὲ ζεσταίνει…!!!

Σούσουλα Γιῶτα

εἰκόνα

Leave a Reply