Λέγοντας ἕνα ἀπὸ καρδιᾶς «καλημέρα»…

…ἀλλάζει ὅλη ἡ ἡμέρα μας.
Ἀλλάζουμε ἐμεῖς… χαμογελᾶμε στοὺς ἑαυτούς μας…
Χαμογελᾶμε στὸν κόσμο…
…κι ὁ κόσμος μᾶς τὸ ἀνταποδίδει…

Λέγοντας ἕνα ἀπὸ καρδιᾶς «καλημέρα», θέλει δὲν θέλει ἡ ἡμέρα μας θὰ γίνῃ καλή…
…ἀκόμη κι ἐὰν ὅλες οἱ ἀναποδιὲς εὑρεθοῦν ἐμπρός μας…
…ἀκόμη καὶ τότε, μποροῦμε νὰ χαμογελᾶμε καὶ νὰ μαθαίνουμε ἀπὸ αὐτές!!!

Λέγοντας ἕνα ἀπὸ καρδιᾶς «καλημέρα» μετατρεπόμεθα σὲ αὐτοὺς ποὺ ὁρίζουν τὴν ζωή τους…
…ἀρνούμενοι νὰ σέρνονται πίσω ἀπὸ ψευδολογίες καὶ ἐλπιδοκαπηλεῖες…
…παραμένουμε Ἐλεύθεροι καὶ προσθέτουμε ἕνα λιθαράκι αὐτοεκτιμήσεως, στὸ οἰκοδόμημα τῆς προσωπικότητός μας, ποὺ πιάσαμε νὰ κτίζουμε ἀπὸ τὰ θεμέλια του…
…ἀρνούμεθα νὰ γίνουμε συνεργοὶ στὸ ἔγκλημα τῆς καταθλίψεως καὶ μετατρεπόμεθα σὲ κυρίους τῆς σκέψεώς μας καὶ τῶν ζωῶν μας.

…τόσο ἁπλᾶ, εὔκολα καὶ χαμογελαστά!

Φιλονόη

εἰκόνα

Leave a Reply