Ζωὴ σημαίνει…

Δυστυχῶς πολλὲς φορὲς τὸ ἀληθινὸ νόημα τῆς ζωῆς μας χάνεται στὸν κόσμο τῆς δυσπιστίας.
Φοβόμαστε τὴν ζωή, γι’ αὐτὸ δὲν ἀφήνουμε τὸν ἑαυτό μας νὰ νοιώσῃ, νὰ αἰσθανθῇ, νὰ τολμήσῃ, νὰ νοιαστῇ.
Δὲν ἀφήνουμε τὸν ἑαυτό μας νὰ ζήσῃ.

Ζωὴ σημαίνει συμμετοχή.
Ζωὴ σημαίνει νὰ ῥισκάρῃς, νὰ τσαλαβουτᾷς στὰ πράγματα, νὰ μὴν συμβιβάζεσαι μὲ κάτι λιγότερο ἀπὸ αὐτό που πραγματικὰ εἶσαι, νὰ τολμᾷς νὰ ἀγαπᾷς, νὰ σπρώχνῃς τὸν νοῦ καὶ τὴν καρδιά σου ὅσο πιὸ μακρυὰ μποροῦν νὰ πᾶν.
Ζωὴ σημαίνει γενναιοδωρία καὶ γενναιότητα.
Ζωὴ σημαίνει νὰ πηγαίνῃς πέρα ἀπὸ τὸν ἑαυτό σου ….πρὸς τὰ ἀστέρια!

Ἡ κάθε ἡμέρα εἶναι ἔνα καινούργιο κάλεσμα γιὰ να ξαναδιαλέξουμε τὴν ζωή!!!!!
Κάθε ἡμέρα εἶναι σημαντικὸ νὰ μποροῦμε νὰ ῥισκάρουμε νὰ ἀγαπήσουμε ξανά, νὰ πιστέψουμε ξανά, νὰ ἐμπιστευθοῦμε ξανά, νὰ συνδεθοῦμε ξανά.

Γιῶτα Σούσουλα

 

Leave a Reply