Ἂς γίνουμε ἡ …διαφορά!!!

Ἂς γίνουμε ἡ ...διαφορά!!!Πολλοὶ ἄνθρωποι εἶναι ἐξωτερικὰ προσανατολισμένοι καὶ ὄχι ἐσωτερικὰ κινούμενοι, δίνοντας ἔτσι τὴν δύναμή τους στοὺς ἄλλους. Ζοῦν ἀντιδρώντας ἀντὶ νὰ ζοῦν δρώντας.

Ἂν θέλουμε ἀγάπη….
Ἂς ἀγαπήσουμε…

Ἂν θέλουμε γαλήνη…
Ἂς κάνουμε εἰρήνη μὲ τὸν ἑαυτό μας…

Ἂν θέλουμε χαρά…
Ἂς μετρήσουμε τὶς εὐλογίες ποὺ ἔχουμε στὴν ζωή μας…

Ἂν θέλουμε νὰ βροῦμε τὶ εἶναι αὐτὸ ποὺ θέλουμε ἀληθινὰ στὴν ζωή μας…
… ἂς ἀνθίσουμε ἐκεῖ ποὺ εὐρισκόμεθα…

Ἂν θέλουμε νὰ ἐπιτύχουμε τοὺς στόχους μας…
… εἶναι σημαντικὸ νὰ πᾶμε πέρα ἀπὸ τοὺς φόβους μας…

Ἂν θέλουμε εἰλικρίνεια…
Ἂς δόσουμε κατανόηση καὶ ἀποδοχή…

Ἂς γίνουμε ἡ διαφορὰ ποὺ ἀναζητοῦμε σὲ αὐτὸν τὸν κόσμο…
…ἂν ἐπιμένουμε ὅμως νὰ ἀλλάξουν πρώτα οἱ ἄλλοι…
…ἂς προσπαθήσουμε τοὐλάχιστον νὰ μὴν γίνουμε αὐτὸ ποὺ δὲν θέλουμε.

Γιώτα Σούσουλα

εἰκόνα

Leave a Reply