Ἂς γίνουμε ἡ …διαφορά!!!

Πολλοὶ ἄνθρωποι εἶναι ἐξωτερικὰ προσανατολισμένοι καὶ ὄχι ἐσωτερικὰ κινούμενοι, δίνοντας ἔτσι τὴν δύναμή τους στοὺς ἄλλους. Ζοῦν ἀντιδρώντας ἀντὶ νὰ ζοῦν δρώντας.

Ἂν θέλουμε ἀγάπη….
Ἂς ἀγαπήσουμε…

Ἂν θέλουμε γαλήνη…
Ἂς κάνουμε εἰρήνη μὲ τὸν ἑαυτό μας…

Ἂν θέλουμε χαρά…
Ἂς μετρήσουμε τὶς εὐλογίες ποὺ ἔχουμε στὴν ζωή μας…

Ἂν θέλουμε νὰ βροῦμε τὶ εἶναι αὐτὸ ποὺ θέλουμε ἀληθινὰ στὴν ζωή μας…
… ἂς ἀνθίσουμε ἐκεῖ ποὺ εὐρισκόμεθα…

Ἂν θέλουμε νὰ ἐπιτύχουμε τοὺς στόχους μας…
… εἶναι σημαντικὸ νὰ πᾶμε πέρα ἀπὸ τοὺς φόβους μας…

Ἂν θέλουμε εἰλικρίνεια…
Ἂς δόσουμε κατανόηση καὶ ἀποδοχή…

Ἂς γίνουμε ἡ διαφορὰ ποὺ ἀναζητοῦμε σὲ αὐτὸν τὸν κόσμο…
…ἂν ἐπιμένουμε ὅμως νὰ ἀλλάξουν πρώτα οἱ ἄλλοι…
…ἂς προσπαθήσουμε τοὐλάχιστον νὰ μὴν γίνουμε αὐτὸ ποὺ δὲν θέλουμε.

Γιώτα Σούσουλα

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *