Ἐμεῖς ἐπιλέγουμε ἐὰν πίσω μας θὰ ἀφήνουμε χαρὰ ἤ ἀπογοήτευσιν.

Κάθε φορὰ ποὺ συναντιόμαστε μὲ κάποιον μποροῦμε ἤ νὰα ἐπιβεβαιώσουμε τὴν ἀρνητικότητα, τοὺς φόβους καί τὶς ἀμφιβολίες του ἤ νὰ προσθέσουμε στὴν ἀγάπη, στὸ φῶς καὶ στὴν χαρά του.

Κάθε φορά ποὺ συναντιόμαστε μὲ κάποιον μποροῦμε ὅταν χωριστοῦμε νὰ τὸν ἀφήσουμε ἀπογοητευμένο, βαριεστημένο καὶ φοβισμένο ἤ νὰ γίνουμε ἡ πηγὴ τῆς ἐλπίδας του καὶ τῆς ἐμπνεύσεώς του .

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

Leave a Reply