Ἡ Εὐτυχία μέσα μας κρύβεται…

Ἡ Εὐτυχία μέσα μας κρύβεται..

Καὶ παντοῦ εὑρίσκεται ἡ εὐτυχία καὶ πουθενά, γιατὶ ἡ εὐτυχία μοιάζει σὰν τὶς ἀλγεβρικὲς ἐκεῖνες ἐξισώσεις, ποὺ εἶτε ἔχουν πολλὲς λύσεις, εἴτε καμμιὰ γι’ αὐτὲς λύσις δὲν ὑπάρχει.

Καὶ γιὰ ἐκείνους μέν, ποὺ ὅλα τὰ βλέπουν μὲ μάτι ἀπαισιόδοξο, πουθενὰ δὲν ὑπάρχει εὐτυχία. Καμμία λύσις δὲν ὑπάρχει!

Γιὰ ἐκείνους δὲ ποὺ ἔχουν τὴν ἐσωτερικὴ ἱκανότητα παντοῦ νὰ ῥίχνουν τὸν προβολέα τῆς ἐσωτερικῆς του διαθέσεως, κάθε τὶ τὸ φωτίζουν μ’ αὐτὸν κι ἔτσι ἀποκαλύπτουν, ἐξερευνοῦν καὶ κάποιο σημεῖο εὐτυχισμένο !

Φυλλίτσα Ἀθηναΐς Ἀναπνιώτου

«Ἐλεύθερες Σκέψεις»

Leave a Reply