Καλῶς ὁρίζοντας τὴν καινούργια ἡμέρα…

Καλῶς ὁρίζοντας τὴν καινούργια ἡμέρα...Ἡ ἐλπίδα εἶναι τὸ παράθυρό σου,
ποὺ τὸ πρωὶ καλῶς ὁρίζει
μίαν καινούργια ἡμέρα.

Ἁπλᾶ ἄνοιξέ το!

T. Lasconi

Καλημέρα σὲ ὅλες καὶ ὅλους…

Χαμῆλος Μίμης

Leave a Reply