Πίσω ἀπὸ κάθε μας φόβο κι ἕνας δρόμος. (ἀναδημοσίευσις)

Πίσῳ ἀπὸ κάθε μας φόβο ὑπάρχει μιὰ ἐπιθυμία καὶ πίσω ἀπὸ κάθε ἐπιθυμία ὑπάρχει ἔνας δρόμος.

Ὅταν, παραδείγματος χάριν, κάποιος λέει: φοβάμαι νὰ μιλήσω μπροστὰ σὲ πολὺ κόσμο, πίσῳ ἀπὸ αὐτὸ εἶναι ἐμφανὲς ὅτι κρύβεται ἡ ἐπιθυμία του νὰ μπορέσῃ νὰ τὸ κάνῃ.
Καὶ πίσω ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἐπιθυμία κρύβεται ἡ ἱκανότητά του νὰ τὸ ἐπιτύχῃ.

Ὀλες μας οἱ ἐπιθυμίες σχετίζονται μὲ τὰ ταλέντα μας καὶ μὲ τις δεξιότητές μας.

Γιὰ τὴν ἀκρίβεια ὄχι ὄλες, μόνον οἱ ἀληθινὲς οἱ αὐθεντικὲς ἐπιθυμίες τῆς καρδιᾶς μας.
Γι αὐτὸ καὶ δὲν ἐπιθυμοῦμε κάτι ποὺ δὲν ἔχουμε τὰ ταλέντα καί τὶς ἱκανότητες νὰ τὸ πραγματοποιήσουμε.

Ἡ μεγάλη μας ἐπιθυμία ὅμως εὑρίσκεται στὸ ἴδιο σακκούλι μὲ τὸ μεγάλο μας φόβο.
Για να πάρουμε αὐτὸ ποὺ θέλουμε εἶναι ἀναγκαῖο νὰ περάσουμε μέσα ἀπὸ αὐτὸ ποὺ φοβόμαστε καὶ ὅταν τὸ κάνουμε αὐτό, τὸ πιὸ σημαντικὸ δὲν εἶναι αὐτό ποὺ κατακτοῦμμε ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ γινόμαστε, καθὼς μπαίνουμε στὴν δράση γιὰ τὴν κατακτήσῃ τῶν ὀνείρων μας.

Γιῶτα Σούσουλα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *