Ὑπέροχο μῆνα Ὀκτώβριο νὰ ἔχουμε!!!

Ὀκτώβριος…
Μῆνας  μὲ μία ἐξευγενισμένη γοητεία, ποὺ μᾶς ἐμπνέει νὰ ἀκολουθήσουμε τὰ φλογισμένα κοπάδια τῶν ἐπιθυμιῶν μας!Ὑπέροχο μῆνα Ὀκτώβριο νὰ ἔχουμε!!!1

 

Τὰ σύννεφα καὶ ὁ ἄνεμος μιλοῦν στὴν καρδιὰ καὶ κάθε ἀστραπὴ μᾶς καλεῖ νὰ ἀφυπνισθοῦμε.

Αὐτὸν τὸ μῆνα ἂς ἀκολουθήσουμε τὸν ποταμὸ τῆς δικῆς μας αὐθεντικότητος κι ἂς βγάλουμε στὸ φῶς ὅλα τὰ ὡραῖα σχέδια ποὺ τόσον καιρὸ ὡρίμαζαν στὴν σκιά.

Ἔναν ὑπέροχο μῆνα ἀγαπημένοι μου φίλοι, μὲ ὑγεία, ἀγάπη, χαρὰ καὶ ἐνθουσιασμό!!!Ὑπέροχο μῆνα Ὀκτώβριο νὰ ἔχουμε!!!2

 

Σούσουλα Γιῶτα

Leave a Reply