Ὅλα ὁδηγοῦν στὴν ἀνάδειξιν τοῦ Ἕλληνος Ἀνθρώπου!

Ὅλα ὁδηγοῦν στὴν ἀνάδειξιν τοῦ Ἕλληνος Ἀνθρώπου!Ἐὰν ἀναλογισθοῦμε τὸ πόσο πολὺ προσπαθοῦν νὰ περιορίσουν, μὲ σκοπὸ νὰ ἐλέγξουν, τὴν ἀνθρωπότητα, οἱ σημερινοὶ φερόμενοι ὡς κρατοῦντες, θὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς αὐτὸ ποὺ πραγματικὰ στοχεύουν δὲν εἶναι τόσο τὸ δικαίωμά μας στὴν ἐπιβίωσιν, ὅσο τὸ νὰ ἐλέγξουν κάθε φυσικὸ νόμο καὶ νὰ τὸν ἀκυρώσουν ἤ νὰ τὸν καταστείλουν.
Ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τὴν πανίδα καὶ τὴν χλωρίδα τοῦ κάθε τόπου, τὰ ὕδατα, τὶς καιρικὲς συνθῆκες, ἔως τὰ μεγάλα ἐγκλήματα καὶ τὶς γενοκτονίες, θὰ διαπιστώσουμε, ἐὰν προσεκτικὰ παρατηρήσουμε, πὼς ὅσα σήμερα συμβαίνουν εἶναι ἁπλῶς μία ὤθησις τῶν πάντων πρὸς τὴν Ὕβριν, τὴν Ὑπερβολὴ δῆλα δή, ἤ, ἀκόμη χειρότερα, πρὸς τὴν ἄρσιν τῶν παλαιοτάτων ἀρχῶν, βάσει τῶν ὁποίων λειτουργούσαν, λειτουργοῦν καὶ θὰ λειτουργοῦν τὰ πάντα ἐπὶ τοῦ πλανήτου.

Ὕβρις, ὑβρίδια…
Παντοῦ γύρω μας κομμάτια τους πολλαπλασιάζονται καὶ προσπαθοῦν νὰ ἀκυρώσουν ὅσα γνωρίζαμε ὡς φυσικὲς λειτουργίες.
Μὰ αὐτὸ ἀφορᾶ στοὺς πολλοὺς καὶ στὰ πολλά.
Ἐμεῖς εἴμαστε Ἕλληνες.
Καὶ οἱ Ἕλληνες πάντα ὁλίγοι ἦσαν καὶ μὲ τοὺς πολλοὺς τὰ ἔβαζαν καὶ αὐτούς, τοὺς πολλούς, τοὺς συνέτριβαν.

Αὐτὸ ποὺ ἐμεῖς ὀφείλουμε λοιπὸν σήμερα νὰ πράξουμε, ὡς Ἄνθρωποι κι Ἕλληνες, εἶναι ἕνα: νὰ βροῦμε τὶς πηγές μας.
Νὰ βροῦμε τὶς Ἀρχές μας.
Νὰ ξαναγίνουμε αὐτὸ ποὺ δὲν μᾶς ἐπέτρεψε ἡ ἐξάπλωσις τῆς Ὕβρεως νὰ γνωρίσουμε!
Νὰ τὸ λατρεύσουμε, νὰ τὸ θαυμάσουμε καὶ νὰ τὸ ἀναπαράξουμε. Νὰ ἐντοπίσουμε ὅλα ἐκεῖνα τὰ στοιχεῖα τοῦ πλανήτου ποὺ ἀντιστέκονται καὶ νὰ τὰ μιμηθοῦμε. Καὶ εἶναι πολλά. Καὶ διαρκῶς αὐξάνονται!!!

Μὰ τὸ σημαντικότερον ὅλων…
Νὰ παύσουμε νὰ πιστεύουμε στὰ συμβατὰ ὅπλα καὶ νὰ ἀνακαλύψουμε αὐτὰ τὰ ὅπλα ποὺ μόνον ἐμεῖς τολμοῦμε καὶ μποροῦμε νὰ χρησιμοποιήσουμε.
Νὰ τὰ ἀνακαλύψουμε, νὰ τὰ γνωρίσουμε κι ἐπὶ τέλους νὰ τὰ χρησιμοποιήσουμε.
Μόνον ἐμεῖς μποροῦμε!

Φιλονόη

εἰκόνα

Leave a Reply