Πρόσκαιρα κρύφτηκε ὁ Ἥλιος…

Πρόσκαιρα κρύφτηκε ὁ Ἥλιος...«Βροχὴ στὸ πρόσωπό μου, κι ὁ ἥλιος…»
«Ἐπάνω ἀπὸ τὰ σύννεφα, κοντά μου ἔλα…»

Καλημέρα, καλὴ ἑβδομάδα…
Τὰ σύννεφα κρύβουν πρόσκαιρα τὸν ἥλιο…

Σαρλῆς Γιάννης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply