Νὰ προσέχουμε τοὺς Δουρείους Ἵππους…

Νὰ θυμᾶσθε πὼς πρέπει πάντα νὰ προσέχετε!!!Νὰ προσέχουμε τοὺς Δουρείους Ἵππους...

Νὰ προσέχετε ἐκείνους ποὺ ἔρχονται ὡς μεσσίες νὰ σᾶς σώσουν…

Νὰ προσέχετε ἐκείνους ποὺ ὑπόσχονται αὐτὰ ποὺ ἐπιθυμεῖτε…

Νὰ προσέχετε αὐτοὺς ποὺ ξέρουν τὶ θέλετε καὶ σᾶς τὸ «προσφέρουν» ἀλλὰ μὲ ἀντάλλαγμα τὴν ψυσή σας…

Νὰ προσέχετε αὐτοὺς ποὺ «νοιάζονται» γιὰ ἐσᾶς, ὅσο κρατα ἠ ἐπιδίωξίς τους ἀπὸ ἐσᾶς…

Νὰ προσέχετε ἐκείνους που σᾶς δίδουν τὴν δυνατότητα νὰ κάνετε αὐτὸ ποὺ ἐκεῖνοι ἐπιδιώκουν νὰ ἐπιτύχουν…

Γενικῶς, παντοῦ καὶ πάντα… Νὰ προσέχετε…

Οἱ ἄνθρωποι ὑποδύονται συμπεριφορὲς γιὰ νὰ κερδίσουν αὐτὰ ποὺ ἐκεῖνοι ἐπιθυμοῦν…

Καὶ τὸ κόλπο ποὺ μηχανεύονται εἶναι πάντα ὁ Δούρειος Ἵππους!!!

Γιούλη

Leave a Reply