Οἱ Ἄνθρωποι …Φυλακτό!!!

Οἱ Ἄνθρωποι ...Φυλακτό!!!Οἱ ἄνθρωποὶ ποὺ μᾶς πλησιάζουν καὶ ἐπιδιώκουν σχέσεις μαζύ μας, συνήθως θέλουν κάτι ἀπὸ ἐμᾶς γιὰ τὴν …διευκόλυνση τῆς δικῆς τους ζωῆς!!!
Αὐτοὶ εἶναι ποὺ φεύγουν, σχεδὸν ἐξαφανίζονται ταχύτατα, ἂν καταλάβουν πὼς δὲν πρόκειται νὰ βολέψουν τὶς ὀρέξεις τους ἥ ἂν ἀντιληφθοῦν πὼς τοὺς ἔχουμε πάρει εἴδηση…..

Ἂν θέλουν ἁπλᾶ ἐμᾶς, γιατὶ ἐκτιμοῦν τὴν προσωπικότητά μας, γιατὶ εὑρίσκουν ἐνδιαφέροντα τὸν χαρακτῆρα μας καὶ δὲν ἔχουν ἰδιοτελεῖς ἐπιδιώξεις, μένουν ἐκεῖ δίπλα μας, στὰ εὔκολα καὶ στὰ δύσκολα, στὶς ὄμορφες καὶς τὶς ἄγριες ὧρες, πιστοὶ στὴν Φιλία καὶ τὴν Ἀγάπη!!!

Αὐτοὶ οἱ Ἄνθρωποι εἶναι κεφάλαιο γιὰ τὴν ζωή μας!!!
Καὶ πρέπει νὰ τοὺς προσέχουμε σὰν ἀκριβὸ φυλακτό!!!

Ὅσοι ἔχουν τέτοιους Ἀνθρώπους τριγύρω μας, εἴμαστε εὐτυχεῖς ἀληθινά!!!

Γιούλη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *