Ὅσο πλησιάζουμε στὴν καμπή…

Δυσκολεύουν γιὰ ὅλους μας οἱ καταστάσεις.
Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι γύρω μας σκύβουν τὸ κεφάλι καὶ συμβιβάζονται, σιωποῦν, φοβοῦνται…
…κι ἂς μὴν ἔχουν πλέον κάτι νὰ φοβηθοῦν!!!

Τί εἶναι ἡ «καμπή»;
Ἡ καμπὴ εἶναι τὸ σημεῖον ἐκεῖνον ποὺ ἡ κλίσις ἀλλάζει. Ἀπὸ τὴν ἀπόλυτον πτῶσιν περνᾶ κάποιος στὴν ἀπόλυτον ἄνοδον.
Μὰ ἐὰν ἡ πτῶσις εἶναι ταχεία, ἡ ἄνοδος εἶναι κοπιαστική, δύσκολη, γιὰ ὁλίγους…

Χρειάζεται μεγάλη αὐτοπεποίθησις γιὰ νὰ τὴν τολμήσῃ κάποιος.
Καὶ μεγάλη αὐτογνωσία…
Καὶ μεγάλη ἀποφασιστικότης…
Λίγοι θὰ τολμήσουν… Οἱ πολλοὶ θὰ παραμείνουν κλαψουρίζοντας στὸ σημεῖον τῆς καμπῆς, ὅσο κι ἐὰν ἀντιλαμβάνονται πὼς ἡ καμπὴ εἶναι στάδιον κι ὄχι στόχος.

Τὸ σημεῖον λοιπὸν τῆς ἀναστροφῆς πλησιάζει.
Ἂς ὁπλισθοῦμε μὲ κουράγια, ὄμορφες σκέψεις καὶ θάῤῥος γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ ἐξακολουθήσουμε τὸν κοπιαστικό μας ἀνήφορο.
Τώρα ξεκινοῦν ὅλα.
Τώρα, σὲ πολὺ λίγο, θὰ ξαναπιάσουμε νὰ κτίζουμε τὰ πάντα ἀπὸ τὴν ἀρχή, ὅπως τοὺς πρέπει κι ὅπως μᾶς πρέπει…

Φιλονόη

εἰκόνα

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply