Ὑπάρχει κοινός σκοπός;

Σκοπός μας εἶναι πλέον τό νά σταματήσουμε τήν κατρακύλα ἤ τό νά τήν ἀφήσουμε νά ὁλοκληρωθῇ καί νά ξεκινήσουμε τήν ἀνηφόρα, πατώντας γερά καί δομώντας νέα θεμέλια στόν κόσμο μας;
Ἐὰν σκοπός μας εἶναι τὸ πρῶτον, τότε καλλίτερα νὰ …ἀράξουμε, νὰ κλείσουμε τὰ μάτια καὶ νὰ ἀπολαύσουμε τὸν ἀργό μας θάνατο.
Ἐὰν πάλι ὄχι, τότε ἀπαιτεῖται, ἐπὶ τέλους, νὰ συνειδητοποιήσουμε τὸ ποῦ μᾶς πρέπει νὰ φθάσουμε.

Χρέος μας εἶναι νὰ σταθοῦμε μερικὲς στιγμὲς καὶ νὰ ἀποφασίσουμε τὸ τὶ θέλουμε γιὰ τὶς ζωές μας, μὰ πρωτίστως τὸ τὶ θέλουμε γιὰ τὰ παιδιά μας καὶ γιὰ ὅλες τὶς ἐπερχόμενες γενεές.
Εἴμαστε ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον γιὰ τὴν δική μας πραγματικότητα ὑπεύθυνοι. Στὴν οὐσία εἴμαστε ὑπεύθυνοι γιὰ τὶς πράξεις μας καὶ γιὰ τὶς πράξεις τῶν ἐξαρτωμένων, ἀπὸ ἐμᾶς, μελῶν τῆς οἰκογενείας μας. Κατ’ ἐπέκτασιν ἐστιάζουμε μόνον στὶς δικές μας ἐπιλογὲς καὶ στὰ δικά μας ἔργα. Τὸ τὶ θὰ κάνουν -ἢ δὲν θὰ κάνουν- οἱ γύρω μας παραμένει δικό τους πρόβλημα.
Ἄρα καὶ τὸ τὶ πρέπει ἐμεῖς νὰ πράξουμε εἶναι δική μας εὐθύνη.

Ἐὰν θέλουμε λοιπὸν ἁπλῶς νὰ διατηρηθῇ, ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερο αὐτὴ ἡ κατάντια, τότε σκύβουμε διὰ παντὸς τὸ κεφάλι καὶ λησμονοῦμε ὅλες τὶς ἐλπίδες μας.
Ἐὰν πάλι ὄχι, σηκώνουμε τὰ μανίκια καὶ κυττᾶμε μόνον στὸ ἀπέραντο Φῶς.

Ἐὰν αὐτὸ συμβῇ, ἐὰν δῆλα δὴ ἑστιάσουμε στὸ ἀπέραντο Φῶς τῆς Ἀληθείας, τῆς Ἐλευθερίας καὶ τοῦ Δικαίου, ναί, ὑπάρχει κοινὸς σκοπός.
Ἐὰν δὲν συμβῇ, τότε ὑπάρχει κοινὴ πορεία πρὸς τὸν ἀφανισμό.
Ἐμεῖς ἐπιλέγουμε.

Φιλονόη

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply