Κρᾶτα τὶς ὄμορφες ἀναμνήσεις…

Καλημέρα!!!
Μὲ Ἀγάπη, Ὀμορφιά, Φῶς καὶ Θαύματα!!!Κρᾶτα τὶς ὄμορφες ἀναμνήσεις...

 

Κι ἐὰν κάποιαν φορὰ ἀποξεχασθῇς στὶς σκέψεις σου, κρᾶτα στὴν μνήμη μόνον τὶς ὄμορφες στιγμές, τὶ ὄμορφες ἡμέρες, τοὺς γλυκοὺς Ἀνθρώπους…
…εἶναι τόσο σύντομα καὶ ἀνατρέψιμα ὅλα ἐπάνω σὲ ἐτούτην τὴν Γῆ, ποὺ δὲν ἀξίζει νὰ ξοδευόμεθα σὲ ἄσχκημες ἀναμνήσεις…

Γιούλη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply