Λίγο μετὰ τὸ ξημέρωμα Κυριακῆς…

Μέσα τοῦ 19ου αἰῶνος.
Λίγο μετὰ τὸ ξημέρωμα Κυριακῆς….

 

Τὸ λιμάνι τῶν Πατρῶν ἔσφυζε ἀπὸ ζωὴ καὶ ἡ πόλις ξυπνοῦσε «θρήσκα» καὶ «αἰσιόδοξη»…
Μετὰ τὴν ἐκκλησία θὰ ξεκινοῦσε ἡ βόλτα…

Καλημέρα Φίλες καὶ Φίλοι!!!

Σαρλῆς Γιάννης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply