Βροχή…

Βροχὴ εὐεργεσίας γιὰ τὴν Γῆ…
Βροχὴ ἀπελπισίας γιὰ τοὺς ἀστέγους τῶν πόλεων καὶ τῆς ὑπαίθρου…
Βροχὴ ἐκνευρισμοῦ γιὰ ὅσους πρέπει νὰ περπατήσουν..
Βροχὴ συναισθημάτων…

Καλημέρα Φίλες!!!
Καλημέρα Φίλοι!!!

Σαρλῆς Γιάννης

πολυτονισμὸς Φιλονόη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *