Ζωὴ σημαίνει δράσις…

Ζωὴ σημαίνει κίνησις.
Ζωὴ σημαίνει λάθη, τὶς περισσότερες φορές, ποὺ θὰ μᾶς ἀποδείξουν πὼς αὐτὸ ποὺ ἐπιλέξαμε δὲν μᾶς ἐξυπηρετεῖ ὡς ἄτομα κι ὡς κοινωνίες.

Ζωὴ ὅμως σημαίνει καὶ σκέψις…
Ζωὴ σημαίνει καὶ κρίσις…

Μά, τελικῶς, ζωὴ σημαίνει ἄρνησις τῆς ῥουτίνας.
Ζωὴ σημαίνει σοφρωσύνη καὶ περισυλλογή, ἀλλὰ καὶ ἀπόλυτος ἀφοσίωσις σὲ σκοπούς, μαζὺ μὲ ταὐτόχρονες καὶ συνειδητὲς βιωματικὲς ἐμπειρίες.

Ζῶ σημαίνει δρῶ.
Ζῶ σημαίνει σκέπτομαι.
Ζῶ σημαίνει ἀπολαμβάνω.
Ζῶ σημαίνει δημιουργῶ.
Ζῶ σημαίνει ὀνειρεύομαι.
Ζῶ σημαίνει δεσμεύομαι.

…κι ἐμεῖς πρώτα χρεάζεται νὰ μάθουμε νὰ ζοῦμε καὶ μετὰ νὰ ξεκινήσουμε γιὰ νὰ ἐλευθερωθοῦμε…!!!

Φιλονόη

Υ.Γ. Νὰ ζοῦμε, ὄχι νὰ μαϊμουδίζουμε.

εἰκόνα

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply