Περπατώντας στὴν Ἑλλάδα, ξέρεις γιατὶ γεννήθηκες ἐδῶ…

Καλημέρα σας καὶ καλὴ Κυριακή!!!

Περπατώντας στὴν Ἑλλάδα, ξέρεις γιατὶ γεννήθηκες ἐδῶ...3 Περπατώντας στὴν Ἑλλάδα, ξέρεις γιατὶ γεννήθηκες ἐδῶ...4 Περπατώντας στὴν Ἑλλάδα, ξέρεις γιατὶ γεννήθηκες ἐδῶ...1 Περπατώντας στὴν Ἑλλάδα, ξέρεις γιατὶ γεννήθηκες ἐδῶ...2

 

…περπατώντας τὴν Ἑλλάδα, ξέρεις γιατὶ γεννήθηκες ἐδῶ καὶ γιατὶ δὲν θέλησες ποτὲ νὰ τὴν ἀφήσῃς…

Γιούλη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply