Ὁ Ἔρως δὲν εἶναι ἀναλώσιμον συναίσθημα…

Ὁ Ἔρως δὲν εἶναι ἀναλώσιμον συναίσθημα...

Καλημέρα!!!
Μὲ ἀγάπη, Ὀμορφιά, Φῶς καὶ Θαύματα!!!

Ἡ Ἀγάπη εἶναι μία Εὐλογία, ποὺ λίγοι κοινωνοῦν στὸ μεγαλεῖο της.
Οἱ περισσότεροι τὴν χρησιμοποιοῦν, τὴν σκυλεύουν, τὴν ἐκμεταλλεύονται, τὴν ἀπαξιώνουν, τὴν προσβάλλουν γιὰ αὐτὸ στὸ τέλος τὴν χάνουν…

Ἀγάπη σημαίνει αὐτοδιάθεσις…. ἐκατέρωθεν…
Καὶ δὲν μπερδεύεται περιοριστικά, μὲ τὶς σαρκικὲς μόνον ἐπιθυμίες….

Κρατεῖστε δυνατοὺς τοὺς ἔρωτές σας, γιὰ ὅ,τι καὶ ὅποιους ἀγαπᾶτε… Γιατὶ ὁ Ἔρως δὲν εἶναι ἀναλώσιμο συναίσθημα… Ὑπάρχει, ἤ δὲν ὑπάρχει!!!

Οἱ παρερχόμενοι «ἔρωτες» ἁπλᾶ δὲν ἦσαν ἔρωτες…

Γιούλη

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply