Νά καλῶς ὁρίσουμε τόν Μάρτιο;

Καὶ φθάσαμε στὸν Μάρτιο ἐπὶ τέλους…
Δύσκολος χειμώνας… Ὁ δυσκολότερος ἴσως…
Κι ἐδῶ ποὺ τὰ λέμε, μᾶλλον ἐτούτη ἡ ἄνοιξις εἶναι κάτι πράγματι νέο…

Ναί, ὁ καιρὸς ἀκόμη εἶναι ἐμπρός μας… Μά τί ἔγινε;
Ἔχουμε τόσο φῶς… Τόσα πολλὰ χρώματα… Τόσες νέες εὐκαιρίες γιὰ νὰ ἀπολαύσουμε τὴν ἄνοιξιν ποὺ ἔρχεται, ποὺ ὅσο κρύο κι ἐὰν συναντήσουμε, θὰ τὸ ὑπομείνουμε… Τώρα ξέρουμε…

Καλὸν μῆνα Ἕλληνες…
Καὶ θυμηθεῖτε τὸν …Μάρτη σας!

Φιλονόη

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply