Τὰ …τυχερά μας!!!

Καλημέρα!!!
Μὲ Ἀγάπη, Ὀμορφιά, Φῶς καὶ Θαύματα!!!

Τὰ τυχερὰ μίας ὄμορφης ποδηλατάδας, στὴν ἀνοιξιάτικη περιαστικὴ ἐξοχή…

Τὰ ...τυχερά μας!!!2

Μία κυδωνιὰ ἀνθισμένη καὶ πλῆθος μελισσῶν νὰ τρυγοῦν μὲ μανία τὸ μέλι τῶν ἀνθέων της…Τὰ ...τυχερά μας!!!1

Τὰ ...τυχερά μας!!!4 Τὰ ...τυχερά μας!!!3

Γιούλη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply