Φέρνει καὶ μόνος του ἕνας κοῦκος τὴν …Ἄνοιξιν!!!

Εἶναι ἴσως ἀκραῖον γιὰ κάποιους, ἀλλὰ καὶ εἶναι καὶ πραγματικό.
Ἕνας ὁλόκληρος Κολοκοτρώνης σήκωσε τὴν Πελοπόννησο στὸ πόδι. Ἐὰν δὲν ἦταν αὐτὸς δὲν θὰ μιλούσαμε σήμερα γιὰ «Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασιν». Καὶ εἶναι ἄλλο τὸ ἐὰν ὁλοκληρώθη καὶ ἄλλο τὸ ἐὰν ἐξεκίνησε.

Ὁ Ἕνας μόνον κοῦκος, ἐὰν θέλῃ, ναί, γίνεται νὰ φέρῃ τὴν Ἄνοιξιν.
Ὄχι οἱ πολλοί!!!
Ὁ ἕνας ἡγέτης κάνει τὴν διαφορά!!!
Ὄχι οἱ πολλοί!!!
Ὁ ἕνας Κολοκοτρώνης ἄλλαξε τὰ δεδομένα τῆς ἐπαναστάσεως.

Ὄχι οἱ πολλοί!!!
Ἡ Ἀνάκη βέβαια ἐπιτάσσει νὰ ἐμφανισθοῦν ταχύτατα καὶ ἄλλοι κοντά του, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν ἀποτελεῖ πάντα ἀναγκαία συνθήκη. Ὁ Ἀλέξανδρος, γιὰ παράδειγμα, μόνος του ἄλλαξε τὸν κόσμο. Οἱ ἄλλοι ἁπλῶς ἔτρεχαν πίσω του.

Εἶναι πολὺ δύσκολο, ἔως κι ἀδύνατον κάποιες φορές, νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς τὴν μεγάλη διαφορά, τὴν μεγάλη ἀνατροπή, τὴν μεγάλη ἀπόφασιν δὲν θὰ τὴν λάβουν οἱ πολλοὶ ἀλλὰ ὁ ἕνας.
Κι αὐτὸς ὁ ἕνας εἶναι ποὺ θὰ ἐμφυσήση θάῤῥος, ἐνέργεια καὶ θέλησιν σὲ ὅλους αὐτοὺς ποὺ θὰ εὑρίσκονται γύρω του…
Πῶς; Πότε; Ποῦ;
Πάντως μὲ τὰ ὑπάρχοντα δεδομένα, τὶς ὑπάρχουσες συνθῆκες καὶ τὸ ὑπάρχον «πολιτικὸ προσωπικὸ» οὐδέποτε. Αὐτὰ ἔρχονται μέν, ἀλλὰ μὲ ῥυθμοὺς καὶ κανόνες ποὺ ὁρίζουν οἱ Φυσικοὶ Νόμοι κι ὄχι τὸ στενόμυαλό μας, ἐμᾶς τῶν ἀνρθώπων.

Ἔως τότε πάντως, γιὰ κάθε ἐνδεχόμενον, ἂς συνειδητοποιήσουμε, γιὰ ἀρχή, πὼς γιὰ νὰ δοθῇ ἡ Ἀναγκαία εὐκαιρία σὲ ὅλους μας, νὰ γεννηθοῦν καὶ νὰ ἀναδυθοῦν «κοῦκοι», μέσα στὶς κοινωνίες μας, ἀπαιτεῖται, γιὰ ἀρχὴ καὶ μόνον, νὰ ἀποφασίσουμε πὼς αὐτὸ τὸ σύστημα εἶναι λάθος. Ἐὰν τὸ κατανοήσουμε, τὰ ἐπόμενα εἶναι φυσικὴ ἐξέλιξις.

Φιλονόη

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply