Δικαίωμα νὰ ὁμιλοῦν γιὰ ἐσέναν…

Δικαίωμα νὰ ὁμιλοῦν γιὰ ἐσέναν ἔχουν ὅσοι γνωρίζουν καλὰ ἐσέναν…!!!
Ὄχι ὅσοι, ἀπὸ τὶς γνωστὲς μεθόδους, ξέρουν τὰ πάντα γιὰ ἐσεναν…

Δικαίωμα νὰ κρίνουν ἐσέναν ἔχουν ὅσοι γνωρίζουν καλὰ ἐσέναν…!!!
Ὄχι ὅσοι βολεύτηκαν ἀπὸ κάποιες στάσεις ἤ ἀποφάσεις σου…

Δικαίωμα νὰ θυμώνουν μὲ ἐσέναν ἔχουν ὅσοι γνωρίζουν καλὰ ἐσέναν…!!!
Ὄχι ὅσοι ξεβολεύτηκαν μὲ τὴν ἀμετακίνητη στάση σου σὲ μικρές, δικές του ὧρες…

Δικαίωμα νὰ ἀγαποῦν ἐσέναν ἔχουν ὅσοι σὲ ἀποδέχονται καὶ σοῦ ἀναγνωρίζουν τὴν αὐθεντικότητά σου…!!!
Ὄχι ὅσοι θέλουν κάπου νὰ στεγάσουν τὴν συναισθηματική τους ἀνασφάλεια…

Γιούλη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply