Οἱ «Ἕλληνες» συνεργοὶ στὸν ἐποικισμὸ τῆς Πατρῖδος μας!

Τὸ διαβάζω, τὸ ξαναδιαβάζω… Δὲν μπορῶ νὰ τὸ πιστέψῳ!
Τὸ ἔψαξα γιὰ μοντάζ… Δὲν εἶναι!

Ῥὲ ἀναπληρωτῆ διοικητῆ τοῦ τμήματος πόσα τέτοια ἔχεις ὑπογράψη, μαζύ μέ τόν διοικητή σου;
Ἀστυνομικέ διευθυντῆ Ἀλεξανδρουπόλεως, πόσα τέτοια ἔχεις χορηγήση; Τὸ μόνον ποὺ ...«ἀπαγορεύουν» στοὺς εἰσβολεῖς εἶναι νὰ φύγουν μέσῳ ...Ἰταλίας!!! Συνέχεια

Ἄς ξεβρωμίσουμε τὴν Πατρίδα μας…

Αν ήμουν εχθρός της Ελλάδος θα έπρεπε να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους:

Ανδρέα Παπανδρέου για το «Τσοβόλα δόστα όλα».

Κώστα Σημίτη για την υπόσχεση ότι το χρηματιστήριο θα πάει στις 6.000 μονάδες αν εκλεγεί, και φυσικά για τα Ίμια Συνέχεια

Τὰ «δικά τους παιδιά» τῶν 300 καραγκιόζηδων.

Κῦττα νὰ δῇς λοιπὸν τὸ τί συμβαίνει στὸν κόσμο μας.
Ἄλλου τύπου, ἐξελιγμένες, κομπίνες… Ἕνα  …COLPO GROSSO, θὰ λέγαμε…

Οἱ …«ἔξυπνες» κι «εὐφυεῖς» «μαγκιὲς» τῶν ὑπαλλήλων τῆς βο(υ)λῆς των καί, γενικότερα, τὰ πολὺ δικά «μας» παιδιά!!!

Ὑπὸ διάλυση καὶ ἐκκαθάριση τελεῖ τὸ ταμεῖο ἐφ ἅπαξ τῶν ὑπαλλήλων τῆς Βουλῆς, ὥστε να μὴν ἐφαρμόσει τὴν ῥήτρα μειώσεως τοῦ ἐλλείμματὸς ποὺ ἰσχύει ἀπὸ 1ης Ἰανουαρίου τοῦ 2015 , ἀλλὰ καὶ να μὴν ἐπηρεασθῇ ἀπὸ τὸν νέο τρόπο ὑπολογισμοῦ τοῦ βοηθήματος ποὺ πρόκειται νὰ ὑποστῇ μεγάλες μειώσεις γιὰ τοὺς ἐλλειμματικοὺς φορεῖς.

Ἄκομη ἔνας λόγος ποὺ τὸ ταμεῖο πάει γιὰ λουκέτο εἶναι τὰ ἀποθεματικά του, στὰ ὁποῖα συμπεριλαμβάνεται κι ἕνα μεγάλο ποσὸ ἀπὸ τὴν ἐπιχορήγησή ποὺ ἐλάμβανε κάθε χρόνο ἀπὸ τὸν προϋπολογισμὸ τῆς Βουλῆς. Μὲ τὴν ἐκκαθάριση, οἱ ὑπάλληλοι θὰ πάρουν πίσω ὄλες τους τις εἰσφορές!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀπόδοση ποὺ θὰ ἔχουν τὰ ἀποθεματικὰ τοῦ Ταμείου τὰ ὁποῖα εὑρίσκονται στὸ Κοινὸ Κεφάλαιο τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος. Συνέχεια

Τὰ παιδία παίζει, ἀλλὰ ἡ βουλὴ (καλό)-πλερώνει!

Τὰ παιδία παίζει (μὲ ὅ,τι θέλουν), ἀλλὰ ἡ βουλὴ πλερώνει……
(Δῆλα δὴ ἐμεῖς….!)

Προϋπολογισμός 2015:
Συνέχεια

Παίγνια μὲ τὸ …γάλα ποὺ κατέληξαν παίγνια μὲ τὶς ζωές μας!

(κι ὄχι μόνον μὲ τὸ γάλα!!! Τὸ γάλα ἦταν ἡ …ἀφορμὴ ἢ ἡ δικαιολογία ἢ τὸ πρόσχημα… Διαλέκτε…….!!!!!!!!)

Κι ἐκεῖ ποὺ λὲς πὼς τὰ εἶδες ὅλα…
…διαπιστώνεις πὼς ἔχεις δεῖ …τίποτα!!!

Τὸ γάλα φυσικὰ ΔΕΝ ἔγινε φθηνότερο, οὔτε καὶ θὰ γίνῃ.
Ὅλο τὸ παιχνίδι μὲ τὸ γάλα ἔγινε γιὰ πολλοὺς πολλοὺς λόγους …ἄλλους ὅμως ἀπὸ τὸ …γάλα!!! (Καὶ δὲν συνυπολογίζουμε τὴν -καθαρὰ ῥατσιστικὴ- πολιτικὴ κατὰ τῶν Ἑλληνων παραγωγῶν!-  …γιὰ τὰ ὑπόλοιπα…
…ἐν καιρῷ!!!)

ΟΟΣΑ, λοιπόν, τρόικα καὶ  φυσικὰ Παγκόσμιος Τράπεζα!!!!!!
Τὰ ΜΗΣΥΦΑ κάνουν τὴν δουλειά τους σὲ (μεγάλο) βάθος χρόνου καὶ μὲ σαφεῖς στοχεύσεις. Συνέχεια

Ὅλα καλά πηγαίνουν στό ὑπουργεῖον Ἐθνικῆς Ἀμύνης;

Καλὸ εἶναι νὰ προσέχῃ λοιπὸν ὁ καμμένος,διότι πολὺ πιθανὸν νὰ τοῦ τὴν ἔχουν στημένη!!!
Σὲ  ἕναν μῆνα κατήγγιλε σκάνδαλα, ἔκανε μεταθέσεις, ἔκανε συμφωνίες, ἀνακοινώσεις, ἐξαγγελίες καί, κατὰ πῶς φαίνεται, δείχνει νὰ ἔχῃ καλὲς προθέσεις. Ἀλλά, ὡς γνωστόν, δίχως «δικούς του» ἀνθρώπους στὸ ὑπουργεῖον ΔΕΝ γίνονται ὅλα αὐτά.
Μήπως κάποιοι πού τόν βοηθοῦν καί τόν στηρίζουν καί τοῦ ἀνοίγουν τά μάτια τού ἔχουν καί ἕναν …κρυφό λάκκο σκαμμένο; 
Συνέχεια