Φυλάκισις πολίτου στὶς Η.Π.Α. γιατὶ καλλιεργοῦσε καὶ διακινοῦσε φυσικὰ …ἰατρικά!!!

Πολίτης τῶν Η.Π.Α., ὁ ὁποῖος ἀνήκει στοὺς «Ἄμις» (*), κατεδικάσθη σὲ ἕξη (6) χρόνια φυλακίσεως, διότι καλλιεργοῦσε καὶ πωλοῦσε γιατροσόφια, τὰ ὅποῖα, ὅπως ἦταν φυσικό, δὲν διέθεταν τὴν …«ἔγκριση» τοῦ Ἀμερικανικοῦ Ὀργανισμοῦ Τροφίμων καὶ Φαρμάκων (F.D.A.).
Δηλαδή… γιὰ νὰ λέμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, τῶν μεγάλων πολυεθνικῶν τῆς Φαρμακοβιομηχανίας καὶ τῆς βιομηχανίας τροφίμων…
Συνέχεια

Καλλιέργεια τομάτας.

Τὰ σποράκια, ποὺ παρουσιάζονται στὸ παρακάτω ταινιάκι, εἶναι ἀγορασμένα ἀπὸ κάποιο κατάστημα. Οὐσιαστικῶς εἶναι …κάτι ἄλλο, ἐκτὸς ἀπὸ τομάτα.
Ἐμεῖς πρέπει νὰ ἀναζητήσουμε σπόρους ποὺ μποροῦμε νὰ ἀναπαράξουμε μόνοι μας, ὑπὸ ὁποιεσδήποτε συνθῆκες. Συνεπῶς πάλι πρέπει νὰ ἀναζητήσουμε ἐκείνους ποὺ τὸ ἔχουν ἤδη πράξῃ. Συνέχεια

Ἡ στάκτη καὶ οἱ χρήσεις της.

 

Κάποια πράγματα εἶναι μαγικὰ καὶ πάντα ἦσαν ἐδῶ. 
Οὐδέποτε ἐχάθησαν…
Ἐμεῖς χαθήκαμε μέσα στὶς εὐκολίες μας καὶ στὴν ταχύτητα τῆς καθημερινότητος…
Συνέχεια

Ὁ Ζεόλιθος καὶ οἱ χρήσεις του.

Ἔχω ἀρκετὰ διαβάσει γιὰ τὸν ζεόλιθο κι ἔχω ἀσχοληθεῖ κάποιες φορὲς σοβαρὰ μαζύ του.
Ὅμως, αὐτὸ ποὺ δὲν ἔχω κάνει εἶναι νὰ βάλω σὲ τάξιν αὐτὲς τὶς πληροφορίες.
Συνέχεια

Κάποτε θὰ ψάχνουμε γιὰ δένδρο… Νὰ τὸ θυμᾶσθε!

δεξιά βλέπουμε τα καλούπια για τις βάσεις

Σήμερα δὲν θέλω νὰ σχολιάσω. Ἔχω πάλι ἐξοργισθεῖ!

Ὄχι ἀπὸ αὐτὰ ποὺ γράφει ὁ Εὑρύνοος. Τὰ ξέρουμε!
Ἀπλῶς ξαναεῖδα τὶς εἰκόνες, τὸ θρᾶσος κάποιων καὶ τὴν ἀπέεεεεεεεραντη βλακεία τῶν κατοικούντων ἐν Ἑλλάδι κάποτε, Ἑλλαδοκαφριστὰν πλέον!

Συνέχεια

Οἱ νέοι ἐπιλέγουν τήν ἐπιστροφή στήν φύσι

Τί καθόμαστε; Ἄς τούς ἀφήσουμε μόνους τους στήν κρίσι τήν ὁποίαν οἱ ἴδιοι κατασκεύασαν μέσα στίς μεγαλοπόλεις, πού, ἐπίσης, οἱ ἴδιοι ἔφτιαξαν γιά νά μᾶς «μαντρώνουν» καλλίτερα. 

Ἐπιστροφή, λοιπόν, στήν φύσι. Ἐπιστροφή στίς ῥίζες μας, ἐπιστροφή στήν ἐλευθερία. 

Μινώταυρος

Νέοι επιστρέφουν στα αγροκτήματα!

Το ενδιαφέρον νέων ανθρώπων, οι οποίοι βλέπουν σε αυτό μία Συνέχεια