Φυλάκισις πολίτου στὶς Η.Π.Α. γιατὶ καλλιεργοῦσε καὶ διακινοῦσε φυσικὰ …ἰατρικά!!!

Πολίτης τῶν Η.Π.Α., ὁ ὁποῖος ἀνήκει στοὺς «Ἄμις» (*), κατεδικάσθη σὲ ἕξη (6) χρόνια φυλακίσεως, διότι καλλιεργοῦσε καὶ πωλοῦσε γιατροσόφια, τὰ ὅποῖα, ὅπως ἦταν φυσικό, δὲν διέθεταν τὴν …«ἔγκριση» τοῦ Ἀμερικανικοῦ Ὀργανισμοῦ Τροφίμων καὶ Φαρμάκων (F.D.A.).
Δηλαδή… γιὰ νὰ λέμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, τῶν μεγάλων πολυεθνικῶν τῆς Φαρμακοβιομηχανίας καὶ τῆς βιομηχανίας τροφίμων…
Συνέχεια

Καλλιέργεια τομάτας.

Καλλιέργεια τομάτας.Τὰ σποράκια, ποὺ παρουσιάζονται στὸ παρακάτω ταινιάκι, εἶναι ἀγορασμένα ἀπὸ κάποιο κατάστημα. Οὐσιαστικῶς εἶναι …κάτι ἄλλο, ἐκτὸς ἀπὸ τομάτα.
Ἐμεῖς πρέπει νὰ ἀναζητήσουμε σπόρους ποὺ μποροῦμε νὰ ἀναπαράξουμε μόνοι μας, ὑπὸ ὁποιεσδήποτε συνθῆκες. Συνεπῶς πάλι πρέπει νὰ ἀναζητήσουμε ἐκείνους ποὺ τὸ ἔχουν ἤδη πράξῃ. Συνέχεια