Γιατί ἡ Greenpeace …«κτυπᾶ» τήν TTIP;

Γιατί ἡ Greanpeace ...«κτυπᾶ» τήν TTIP;10Ἐδῶ καὶ μερικὲς ἡμέρες, διαβάζοντας γιὰ τὶς ὀργισμένες δράσεις καὶ ἐπιθέσεις τῆς Greanpeace  κατὰ τῆς συμφωνίας TTIP, μοῦ γεννήθησαν κάποιες ἔντονες ἀπορίες. Ἀπορίες ποὺ ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὸ παρελθὸν τῆς Greanpeace, ποὺ σὲ ὅλον τὸν πλανήτη λειτουργεῖ σὰν τὸ μακρὺ χέρι τῶν πολυθενικῶν, κρύβοντας τὰ πραγματικὰ προβλήματα στὸ βάθος βάθος κάποιων …χρηματοδοτήσεων. Στὴν δὲ Ἰνδία κατηγοροῦν εὐθέως τὴν ὀργώνωσιν γιὰ πρακτοριλίκι καὶ γιὰ οἰκονομικὲς ἀπάτες καὶ γιὰ ἐγκληματικὲς δράσεις κατὰ τοῦ πλανήτου, τῶν Ἰνδῶν καὶ τῆς Ἀσίας γενικότερα. Συνέχεια

Γιατί οἱ ἠλεκτρικές συσκευές μας χαλοῦν τόσο γρήγορα;

Διότι δν συμφέρει ν λειτουργον γι πάρα πολν καιρό!
Διότι πς θά πουλήσουν;
Διότι πς θά καταστρέψουμε κόμη περισσότερο τόν πλανήτη μας;

χουμε καταλάβει πώς πλανήτης ατός εναι τό πραγματικό μας σπίτι; 
χουμε συνειδητοποιήσει πώς άν καταστρέψουμε τό σπίτι μας δέν θά χουμε τόπον νά σταθομε;
χουμε ντιληφθε πώς λοι ατοί, πού τάχα μου κόπτονται γιά πράσινες ναπτύξεις, στό μόνον πού στοχεύουν εναι πόλυτος ξάρτησίς μας πό τά προϊόντα τους καί συνεπς καταστροφή το πλανήτου;

Μν πτε μακριά! Συνέχεια

Ὄχι στὰ θερμόμετρα ἀλλὰ ναὶ στοὺς λαμπτῆρες οἰκονομίας;

Παράξενα πράγματα; Διόλου θὰ ἔλεγα….

Απαγόρεψαν την κυκλοφορία του θερμoμέτρου υδραργύρου και μας λανσάρισαν τις νέες λάμπες “οικονομίας” που έχουν υδράργυρο!

Ένα απλό γεγονός με έκανε να συνειδητοποιήσω – για άλλη μια φορά – Συνέχεια

Ἡ καταστροφὴ τῶν ἱστῶν ἀπὸ τὶς λᾶμπες οἰκονομίας!


Τὸ ζήτημα «λᾶμπες οἰκονομίας» ἔχει ἀποσιωπηθεῖ ἀπὸ τὴν πολιτεία καὶ ἀπὸ τοὺς «φίλους» τῆς προστασίας τοῦ πλανήτου.

Ἔχουν κατὰ ἕναν «περίεργο τρόπο» μπουκώσει τὰ στόματά τους καὶ σιωποῦν.

Τί παράξενο!

Πρώτη φορὰ  μᾶς ξανασυμβαίνει κάτι τέτοιο!

Στὸ μεταξύ, δειλὰ δειλά, ἀρχίζουν νὰ προβάλλονται κάποιες πληροφορίες.

Συνέχεια

Ἀνακύκλωσις ἤ ὑποχρεωτική ἀχρήστευσις συσκευῶν;

 

Ἐκ τοῦ κατασκευαστοῦ φυσικά…
Καὶ μόνον ἡ κατ’ ἐξακολούθησιν κι ἀπολύτως συνειδητὴ καταστροφὴ τοῦ πλανήτου, μόνον καὶ μόνον  γιὰ νὰ μποροῦν αὐτοὶ νὰ πωλοῦν, ὅλο καὶ περισσότερα, μοῦ ἀνεβάζει τὸ αἷμα στὸ κεφάλι. 
Συσκευὲς μὲ ἡμερομηνία λήξεως, κάτι ποὺ ὅλοι μας ἔχουμε διαπιστώσει, μόνον καὶ μόνον γιὰ νὰ κερδοσκοποῦν εἰς βάρος μας τὰ κτήνη ποὺ θεωροῦν πὼς ὁ πλανήτης εἶναι τσιφλίκι τους. Κι ὁ πλανήτης πεθαίνει… Γιὰ νὰ κερδοφοροῦν.
Πόσο πιό ἠλίθιος πρέπει νά εἶναι τελικά κάποιος;

Συνέχεια

Συναγερμὸς γιὰ τὶς λᾶμπες (τάχα) ἐξοικονομήσεως.

Μᾶς εἶπαν πὼς πρέπει νὰ σταματήσουμε τὴν χρήσιν τῶν κλασσικῶν λαμπτήρων, διότι τάχα μου δὲν βοηθοῦν στὴν προστασία τοῦ περιβάλλοντος! Καταναλώνουν, λέει, μεγάλες ποσότητες ἐνεργείας.
Δὲν μᾶς εἶπαν ὅμως πόσο κόστος ἔχουν, καθῶς ἐπίσης καὶ ποιὲς ἐπιβαρύνσεις στὸ περιβᾶλλον καὶ στὴν ὑγείαν μας, προκαλοῦν οἱ λαμπτῆρες, τάχα μου, οἰκονομίας.

Συνέχεια