Ψηφίζοντας μόνον …σιωνιστο-ὑποτεταγμένους «ἡγέτες» (ε)

Καὶ ὁ κούλης θέλει νὰ μᾶς κάνῃ τὴν σούφρα νααααά…!!!

Καὶ ἡ Ντόρα Μπακογιάννη στοὺς Ῥόταρυ… Συνέχεια

Βενιζελικοὶ ἀπόγονοι (β)

Σήμερα θὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὸν Χρῆστο Μαρκογιαννάκη.
Ὁ Μαρκογιαννάκης ἦταν βο(υ)λευτὴς Χανίων γιὰ χρόνια μὲ τὴν ΝουΔουλάρα (ἀπὸ τὸ 1989 ἔως τὸ 2010) καὶ διετέλεσε ἀκόμη καὶ πρόεδρος τῆς βο(υ)λῆς τους, καθὼς ἐπίσης καὶ πρόεδρος τῆς Διαρκοῦς Ἐπιτροπῆς Δημοσίας Διοικήσεως, ἀλλὰ καὶ πρόεδρος τῆς ἐξεταστικῆς ἐπιτροπῆς γιὰ τὸ σκάνδαλον τοῦ Βατοπεδίου.

Βενιζελικοὶ ἀπόγονοι (β)1 Συνέχεια

Θά ἔχουμε ΥΠΟΔΙΚΟ πρόεδρο δημοκρατίας;

Θά ἔχουμε ΥΠΟΔΙΚΟ πρόεδρο δημοκρατίας;«…Στο μικροσκόπιο της κοινοβουλευτικής έρευνας προτείνει να μείνουν και οι χειρισμοί του κ. Παυλόπουλου η επιτροπή. Οι ενέργειες του πρώην υπουργού Εσωτερικών (2007-2009) σχετικά με το C4I και συγκεκριμένα με τα υποσυστήματα CDSS προκαλούν ερωτηματικά στα μέλη της επιτροπής τα οποία αποφάνθηκαν ότι «είναι προφανές, ότι ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος δεν διαχειρίστηκε με την πρέπουσα προσοχή την δημόσια περιουσία, η οποία του ήταν διεπιστευμένη με την ιδιότητά του ως Υπουργού»….» Συνέχεια