Ψηφίζοντας μόνον …σιωνιστο-ὑποτεταγμένους «ἡγέτες» (ε)

Καὶ ὁ κούλης θέλει νὰ μᾶς κάνῃ τὴν σούφρα νααααά…!!!

Καὶ ἡ Ντόρα Μπακογιάννη στοὺς Ῥόταρυ… Συνέχεια

Βενιζελικοὶ ἀπόγονοι (β)

Σήμερα θὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὸν Χρῆστο Μαρκογιαννάκη.
Ὁ Μαρκογιαννάκης ἦταν βο(υ)λευτὴς Χανίων γιὰ χρόνια μὲ τὴν ΝουΔουλάρα (ἀπὸ τὸ 1989 ἔως τὸ 2010) καὶ διετέλεσε ἀκόμη καὶ πρόεδρος τῆς βο(υ)λῆς τους, καθὼς ἐπίσης καὶ πρόεδρος τῆς Διαρκοῦς Ἐπιτροπῆς Δημοσίας Διοικήσεως, ἀλλὰ καὶ πρόεδρος τῆς ἐξεταστικῆς ἐπιτροπῆς γιὰ τὸ σκάνδαλον τοῦ Βατοπεδίου.

Βενιζελικοὶ ἀπόγονοι (β)1 Συνέχεια

Μισοῦ αἰῶνος …ἁρπακτές!!!

Γιὰ νὰ δοῦμε τί συμβαίνει καὶ μὲ τὴν δικαιοσύνη καὶ μὲ τὴν περιβόητο λίστα Λαγκάρντ, ἀλλὰ καὶ μὲ λοιπὰ σκάνδαλα (Μank art), καθὼς καὶ διάφορες κατηγορίες γιὰ ἠθικὲς αὐτουργίες (ἀκόμη καὶ γαλακτοκομικὲς σχολές…!!!)
Διότι, κακὰ τὰ ψέμματα… τὸ νὰ ἐμπλέκεται τὸ ἴδιο ὄνομα σὲ μερικὰ ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα σκάνδαλα ποὺ συνεκλόνισαν τὴν χώρα, δὲν τὸ λὲς καὶ ἀδιάφορον.

Καμπάνα ἰσοβίων ἔπεσε στὶς 30/4/2014 ἀπὸ δικαστήριο τῆς Θεσσαλονίκης σὲ τρεῖς προϊσταμένους ἐφοριῶν Θεσσαλονίκης καὶ ποινὴ χάδι στὸν «μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος». Δηλαδὴ στὸν μάρτυρα ποὺ ἀπεφάσισε νὰ μιλήσῃ καὶ νὰ καταδόσῃ τὴν συμμορία στελεχῶν τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, τὰ ὁποῖα «ἅρπαξαν» πάνω ἀπὸ 100 δισεκατομμύρια δραχμὲς στὸ τέλος τῆς δεκαετίας τοῦ 1990. Συνέχεια

Θά ἔχουμε ΥΠΟΔΙΚΟ πρόεδρο δημοκρατίας;

Θά ἔχουμε ΥΠΟΔΙΚΟ πρόεδρο δημοκρατίας;«…Στο μικροσκόπιο της κοινοβουλευτικής έρευνας προτείνει να μείνουν και οι χειρισμοί του κ. Παυλόπουλου η επιτροπή. Οι ενέργειες του πρώην υπουργού Εσωτερικών (2007-2009) σχετικά με το C4I και συγκεκριμένα με τα υποσυστήματα CDSS προκαλούν ερωτηματικά στα μέλη της επιτροπής τα οποία αποφάνθηκαν ότι «είναι προφανές, ότι ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος δεν διαχειρίστηκε με την πρέπουσα προσοχή την δημόσια περιουσία, η οποία του ήταν διεπιστευμένη με την ιδιότητά του ως Υπουργού»….» Συνέχεια

Κόραξ κοράκου μάτι δὲν βγάζει!

Λείπει ὁ GAP διότι «ἀγωνίζεται γιὰ τὸ Ἑλλαδοξεφτιλιστάν» καὶ οἱ ποντικοὶ χορεύουν!!! 

«Οχι» σε γνωμοδοτικό συμβούλιο για Μαρκογιαννάκη – Αλογοσκούφη 

Απορρίφθηκε η πρόταση των 108 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για συγκρότηση γνωμοδοτικού συμβουλίου για τους πρώην υπουργούς της ΝΔ Γιώργο Αλογοσκούφη και Χρήστο Μαρκογιαννάκη.

Συνέχεια