Τὰ θετικὰ τοῦ ῥατσισμοῦ

Ἡ ῥάτσα εἶναι λέξις Ἰταλικὴ σημαίνει φυλή· μεταφορικὰ χρησιμοποιεῖται καὶ σημαίνει ἔξυπνος, τετραπέρατος (διαβόλου ῥάτσα)· καὶ ρατσισμὸς εἶναι θεωρία περὶ ἀνωτέρας φυλῆς (ῥάτσας).

Τὰ θετικὰ τοῦ ῥατσισμοῦ Συνέχεια

Ποιός μᾶς μισεῖ τόσο πολύ;

Μόλις διάβασα ἕναν τίτλο βιβλίου «Περὶ τῆς ἐποικήσεως σλαυϊκῶν τινῶν φυλῶν εὶς τὴν Πελοπόννησον»· τόσον καιρὸ κατηγοροῦμε τοὺς Ἐβραίους καὶ τὸ Ἰσραῆλ γιὰ τὰ δεινὰ ποὺ είχαμε ὑποστεῖ κατὰ τὴν ἐπιβολὴ τῆς νέας θρησκείας…

    Τὸ ὅ,τι οἱ Ἐβραίοι μισοῦν τοὺς Ἕλληνες, διότι ἡ λογικὴ καταῤῤίπτει κάθε θρησκεῖα, εἶναι πασίγνωστο, ἀλλὰ δὲν εἶναι αὐτοὶ ὑπεύθυνοι γιὰ τὶς πράξεις τῶν Σλαύων δολοφόνων…!!! Οἱ ἴδιοι δὲν κάνουν κατὰ μέτωπο ἐπίθεσι (ὅπως συνέβη μὲ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ Χριστιανισμοῦ) εἶναι «ἀόρατοι» ἐχθροὶ… Συνέχεια