Δημιουργώντας τὶς νέες στρατιὲς γενιτσάρων

Οἱ ἱερεῖς τῶν Φαραὼ τῆς Ἀρχαίας Αἰγύπτου ἐδημιούργησαν τοὺς Ἑβραίους, ἐκπαιδεύοντάς τους στὴν ἔρημο, γιὰ νὰ ὑπηρετήσουν τὸ σύστημα μὲ ἀκαταμάχητα τεχνάσματα.

Τὸ Παλάτι τῶν Σουλτάνων τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἔφτιαξε τὸ σῶμα τῶν Γενιτσάρων, γιὰ νὰ εἶναι ἀπολύτως πιστοὶ καὶ ἀφοσιωμένοι στὸν Σουλτάνο καὶ τὴν Ὑψηλὴ Πύλη. Συνέχεια

Τὰ …«ἀνδράκια» τῶν ΜΑΤ!!!

Θυμᾶστε πού κοροϊδεύαμε τούς γελοίους ἀνάνδρους πού τά ἔβαλαν μέ τόν καστανᾶ;
Θυμᾶστε πού σηκώθηκε ἔως καί τό μπουτάριον γιά νά καταφερθῇ ἐναντίον του;

Τὰ ...«ἀνδράκια» τῶν ΜΑΤ!!!3 Συνέχεια

Τὰ δημιουργήματα «πιστοὶ ἀκόλουθοι».

Τὰ δημιουργήματα «πιστοὶ ἀκόλουθοι».Οἱ ἱερεῖς τῶν Φαραὼ τῆς Ἀρχαίας Αἰγύπτου ἐδημιούργησαν τοὺς Ἑβραίους ἐκπαιδεύοντάς τους στὴν ἔρημο, γιὰ νὰ ὑπηρετήσουν τὸ σύστημα μὲ ἀκαταμάχητα τεχνάσματα.

Τὸ Παλάτι τῶν Σουλτάνων τῆς Κωνσταντινούπολης ἔφτιαξε τὸ σῶμα τῶν Γενιτσάρων γιὰ νὰ εἶναι ἀπολύτως πιστοὶ καὶ ἀφοσιωμένοι στὸν Σουλτάνο καὶ τὴν Ὑψηλὴ Πύλη. Συνέχεια