Ὄνειρα…

Ὄνειρα...Τὰ ὄνειρα λένε εἶναι μοναχὰ στὸ μυαλό μας…

Τὰ ὄνειρα λένε τὰ κάνουμε γιὰ νὰ νοιώθουμε καλλίτερα…

Τὰ ὄνειρα λένε δύσκολα πραγματοποιοῦνται…

Τὰ ὄνειρα λένε ὀμορφαίνουν τὴν ζωή μας… Συνέχεια