Ὄνειρα…

Ὄνειρα...Τὰ ὄνειρα λένε εἶναι μοναχὰ στὸ μυαλό μας…

Τὰ ὄνειρα λένε τὰ κάνουμε γιὰ νὰ νοιώθουμε καλλίτερα…

Τὰ ὄνειρα λένε δύσκολα πραγματοποιοῦνται…

Τὰ ὄνειρα λένε ὀμορφαίνουν τὴν ζωή μας…

Τὰ ὄνειρα λένε εἶναι στὴν φαντασία μας…

 

Μά..

Τί τελικά εἶναι ἀλήθεια ἀπ’ ὅλα αὐτά;;;

 

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ποτὲ δὲ θὰ πιάσουμε τὸ «ἄπιαστο»;

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι τὰ ὄνειρά μας παραμένουν ὄνειρα;

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὅλα αὐτὰ εἶναι μιά οὐτοπία ;

 

Κι ὅμως φίλε μου…

Ὄχι…

Πίστεψε στὴν δύναμη τῆς θέλησης…

Πίστεψε στὴν δύναμη τῆς μοίρας…

Καὶ θὰ δεῖς …

Μπορεὶ κάποιο ὄνειρό σου νὰ πραγματωθεῖ…

Μπορεὶ αὐτὸ τὸ ὄνειρο νὰ τὸ ζήσεις…

 

ΟΧΙ…

Μὴν ἀφήνεις φίλε μου τὸ ὄνειρο στὴν μέση…

Μπορεῖ νὰ εἶσαι τόσο κοντὰ στὸ τέλος τοῦ δρόμου ποὺ σὲ ὁδηγεῖ σὲ αὐτό…

 

Ἐγὼ πίστεψα !

Ναί.. πίστεψα !

Καὶ δὲν ἔχασα !!!

 

Σὲ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ μοῖρα μου !!!

Σὲ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ζωή μου !!!

 

ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Μιχάλης Σκαράκης 4-12-2013

(Visited 75 times, 1 visits today)
Leave a Reply