Χριστουγεννιάτικα ἀπόβλητα σὲ ἀφθονία

Τὸ 2020 θὰ εἶναι τὸ «ἔτος ἀνακυκλώσεως», σύμφωνα μὲ τὸν περιφερειάρχη Ἀττικῆς κο Πατούλη. Ἀλλά, ὅπως φαίνεται, γιὰ πολλοὺς Ἀθηναίους ἡ διαφοροποίησις ΜΠΛΕ καὶ ΓΚΡΙ / ΠΡΑΣΙΝΟΥ κάδου μᾶλλον ἐξακολουθεῖ νὰ μὴν ὑφίσταται – μὲ ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις σὲ πολλοὺς τομεῖς (περιβάλλον, οἰκονομία κλπ). Συνέχεια

Νὰ μὴ σοῦ τύχῃ ἡ καφρίλα…

Νὰ μὴν σοῦ τύχῃ ἡ καφρίλα...Σήμερα πῆρα χονδρὲς ἀνάποδες στὴν παραλία…..

Φθάσαμε ὅταν ἕνα ζευγάρι μὲ δύο ἀγόρια καὶ μιὰ βατραχάνθρωπο μαντήλω, μούσκεμα ἀπὸ τὴν κορυφὴ ἕως τὰ νύχια, ἔφευγαν καὶ μάζευαν τὰ πράγματά τους.

Ἔπλυναν τὸ ἕνα τὸ παιδὶ μὲ ἐμφιαλωμένο νερὸ καὶ πέταξαν τὸ μπουκάλι δίπλα, σὲ μία στοίβα ἀπὸ σακκοῦλες, τρεῖς στὸν ἀριθμό, μὲ ἀποφάγια καὶ σκατωμένες πάνες. Συνέχεια

Τὸ θαῦμα τῶν Λειψῶν μὲ τὰ σκουπίδια

Τὸ νησάκι τοῦ Αἰγαίου, ποὺ ἔχει καταργήσει ἐντελῶς τοὺς κάδους ἀποῤῥιμμάτων!!!

Τὸ θαῦμα τῶν Λειψῶν μὲ τὰ σκουπίδια3

Ἀνακυκλώνουν στὴν πηγὴ οἱ κάτοικοι, χωρὶς προβλήματα, καὶ συσκευάζουν τὰ διαχωρισμένα ἀποῤῥίμματά τους σὲ τέσσερις ῥοὲς (γυαλί-πλαστικό-μέταλλο- χαρτί) σὲ τέσσερις, διαφορετικοῦ χρώματος σακκοῦλες, τὶς ὁποῖες παραλαμβάνουν τὰ ἀπορριμματοφόρα τοῦ Δήμου κάθε ἡμέρα.
Καὶ τὰ στέλνουν στὴν Ἀθῆνα γιὰ ἀνακύκλωση. Συνέχεια

Ἡ «μυθική», «ἀειφόρος», «πρωτοποριακή» καὶ «πράσινη» Πελοπόννησος…

Φωτογραφικὴ ἀπάντησις στὴν ὑπερφίαλη κυρία Θεματική…
…γιὰ τὴν «μυθική» καὶ «ἀειφόρο» καὶ «πράσινη» καὶ «πρωτοποριακή» Πελοπόννησο ποὺ μᾶς κληροδότησε ἡ θητεία τῆς …«αὐτοκρατορίας» τους…

Ἡ «μυθική», «ἀειφόρος», «πρωτοποριακή» καὶ «πράσινη» Πελοπόννησος...6 Συνέχεια