Φεύγοντας γιὰ τὸ μέτωπο…

Φεύγοντας γιὰ τὸ μέτωπο...Ἀπὸ τὸ ἡμερολόγιο τοῦ Ἀγγέλου Τερζάκη:

«18/11/1940
Φεύγουμε γιὰ τὸ Μέτωπο.
Κυριακὴ ἀπόγευμα ὥρα 4.40΄. Συνέχεια

Αὐτὸ ποὺ ἐμεῖς βλέπουμε ἀπὸ τὴν πολιτικὴ εἶναι ἡ κορυφὴ τοῦ …παγόβουνου!!!

Αὐτὸ ποὺ ἐμεῖς βλέπουμε ἀπὸ τὴν πολιτικὴ εἶναι ἡ κορυφὴ τοῦ ...παγόβουνου!!!
Ἡ πολιτικὴ ζωὴ εἶναι ὅπως τὰ παγόβουνα.
Αὐτὸ ποὺ φαίνεται εἶναι ἔνα πολλοστημόριο τοῦ πραγματικοῦ.
Τὸ κύριο σῶμα εἶναι ὑποβρύχιο – παζάρια, συναλλαγές, ἑλιγμοί. Συνέχεια