Τὸ ὕψωμα 731

«…Τὰ πυρὰ τοῦ ἐχθροῦ ξέσκιζαν μὲ ἀστραπὲς ἀσταμάτητες τὴν θολούρα, ἀνέσκαβαν ταὰ πάντ, τίναζαν στὸν ἀέρα ὁλόκληρα δένδρα ξεῤῥιζωμένα, τὸ χῶμα ἀνάβραζε σὰν καζάνι ποὺ κοχλάζει…»
Συνέχεια

Αὐτὸ ποὺ ἐμεῖς βλέπουμε ἀπὸ τὴν πολιτικὴ εἶναι ἡ κορυφὴ τοῦ …παγόβουνου!!!

Αὐτὸ ποὺ ἐμεῖς βλέπουμε ἀπὸ τὴν πολιτικὴ εἶναι ἡ κορυφὴ τοῦ ...παγόβουνου!!!
Ἡ πολιτικὴ ζωὴ εἶναι ὅπως τὰ παγόβουνα.
Αὐτὸ ποὺ φαίνεται εἶναι ἔνα πολλοστημόριο τοῦ πραγματικοῦ.
Τὸ κύριο σῶμα εἶναι ὑποβρύχιο – παζάρια, συναλλαγές, ἑλιγμοί. Συνέχεια

Ἡ Τιτανομαχία τοῦ ὑψώματος 731!

Ἀπὸ τὸ ἀρχεῖον τοῦ (τότε) ταγματάρχου Κασλᾶ.

Συνέχεια