Αὐτὸ ποὺ ἐμεῖς βλέπουμε ἀπὸ τὴν πολιτικὴ εἶναι ἡ κορυφὴ τοῦ …παγόβουνου!!!

Αὐτὸ ποὺ ἐμεῖς βλέπουμε ἀπὸ τὴν πολιτικὴ εἶναι ἡ κορυφὴ τοῦ ...παγόβουνου!!!
Ἡ πολιτικὴ ζωὴ εἶναι ὅπως τὰ παγόβουνα.
Αὐτὸ ποὺ φαίνεται εἶναι ἔνα πολλοστημόριο τοῦ πραγματικοῦ.
Τὸ κύριο σῶμα εἶναι ὑποβρύχιο – παζάρια, συναλλαγές, ἑλιγμοί.

Καὶ ὁ κοσμάκης διαβάζοντας αὐτὰ ποὺ οἱ ἀφεντᾶδες του θέλουν νὰ διαβάζῃ, νομίζει καὶ πὼς μπορεῖ νὰ κρίνῃ.
Σάμπως νὰ διέθετε τὰ πραγματικὰ δεδομένα!

Ἄγγελος Τερζάκης
«Προσωπικὲς σημειώσεις »,  Οἱ ἐκδόσεις τῶν φίλων

Πανορμίτης Σπανός

(Visited 135 times, 1 visits today)
Leave a Reply