Ἑλλάς, ἡ χώρα τῆς μισαλλοδοξίας

Ἑλλάς, ἡ χώρα τῆς μισαλλοδοξίας4

Όταν ξεκίνησα το 1984 την έρευνά μου για την Κυπριακή Τραγωδία, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι μετά από 32 ολόκληρα χρόνια που σχεδόν την τελείωσα, θα είχα βλαστημήσει την ώρα και την στιγμή που την ξεκίνησα!

Πρώτον γιατί απέκτησα – χωρίς να έχω πολεμήσει τότε – τα ίδια προβλήματα στον ψυχισμό μου, όπως κι αυτοί που πολέμησαν τότε… που πολέμησαν πραγματικά….
Δεύτερον γιατί διεπίστωσα με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, ότι η Ελλάς ναι μεν προορίζεται να ζήσει και θα ζήσει, αλλά μέσα σε διχασμούς, σπαραγμούς και καταστροφές… σε μια ατέρμονα επανάληψη της Ιστορίας που αποδεικνύει ότι είμαστε απ’ ευθείας απόγονοι των Αρχαίων ημών προγόνων. Με τις έριδες μας, την δίψα μας για προβολή και τις μισαλλοδοξίες μας
Συνέχεια

Τό νομοθετεῖν κύριον ἔργον ἤ πάρεργον;

Ἀπαγορεύεται ἡ ἀναδημοσίευσις τῶν κειμένων τοῦ κυρίου Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆ δίχως ἀναφορὰ τῆς πηγῆς, τοῦ ὀνόματός του καὶ τοῦ ἐπαγγέλματός του ὡς ἔχει!!!
Παρακαλῶ πολὺ σεβασθῆτε το…
Εὐχαριστῶ.

ΦιλονόηΤό νομοθετεῖν κύριον ἔργον ἤ πάρεργον;

Ὁ συνταγματικὸς χάρτης τῶν Ἀθηνῶν, τὸν ὁποῖο συνέταξε ὁ Σόλων, ἀνεστάλη ἀπὸ τὸν Πεισίστρατο καὶ ἐπανῆλθε τροποποιημένος ἐν πολλοῖς ἀπὸ τὸν Κλεισθένη. Τὸ λοιπὸ ὅμως νομοθετικὸ ἔργο ἐκείνου τοῦ μεγάλου πολιτικοῦ νοῦ ἔζησε χωρὶς ἀλλοιώσεις καὶ τροποποιήσεις, μέχρις ὅτου ἡ Ἀθήνα ἔπαυσε νὰ εἶναι ἐλεύθερη πόλη καὶ νὰ ῥυθμίζει μόνη τὰ τοῦ οἴκου της. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι οἱ νόμοι του ἦσαν γραμμένοι μὲ τόση σοφία, ὥστε εἶχαν διαχρονικὴ ἰσχύ. Ὁ Σόλων εἶχε προβλέψει μὲ νομικὴ διάταξη τὸν τρόπο, σύμφωνα μὲ τὸν ὁποῖο θεσπίζεται ἕνας νέος νόμος. Τοῦτο μνημονεύει ὁ Δημοσθένης στὸν πρὸς Λεπτίνην λόγο του (παρ. 93-94) ἐπαινῶντας τὸν Σόλωνα. Συνέχεια