Δημοκρατία…!

Τοῖς ὄχλοις πειρώμενος ἀρέσκειν, τῶν ὄχλων ἔση ὅμοιος».!
Ἡ μάζα, ὁ ὄχλος δὲν ὑπάρχει τὶποτα ποὺ νὰ μισῇ περισσότερο ἀπὸ αὐτὸν ποὺ κάνει ἔκκλησιν εἰς τὴν συνείδησὶν του καὶ εὑρίσκεται εἰς ἀνώτερο ἐπίπεδο.! Συνέχεια

Μόνον μὲ ὁδηγὸ τὴν Ἀλήθεια καὶ τὴν Ἀρετή…

Μόνον μὲ ὁδηγὸ τὴν Ἀλήθεια καὶ τὴν Ἀρετή...Τελείωνει  ἕνας χρόνος Γολγοθᾶς…
Γιὰ τὴν Ἑλλάδα μας, γιὰ τοὺς Ἕλληνες, γιὰ πάρα πολλοὺς Ἀνθρώπους ἀνᾲ τὸν κόσμο…

Γιὰ νὰ ξεκινήσουμε μὲ αἰσιοδοξία κάθε τὶ νέο, χρειάζεται ἡ ἀπεμπλοκή μας ἀπὸ τὶς παλαιὲς μιζέριες καὶ κακίες, ἡ ἀποσύνδεσίς μας ἀπὸ κάθε μικρότητα καὶ ἀναποδιά… Συνέχεια

Νὰ μιλήσουμε γιὰ δικαιώματα λοιπόν. (ἀναδημοσίευσις)

Νὰ μιλήσουμε γιὰ δικαιώματα λοιπόν.Νὰ μιλήσουμε γιὰ δικαιώματα λοιπόν.

Φυσικά: τὰ δικαιώματα τῶν γονέων καὶ τῶν παιδιῶν τους ὡς ἀπογόνων τους. Τὰ φυσικὰ καὶ ἀδιαπραγμάτευτα δικαιώματα τῆς Οἰκογένειας, καὶ τὸ αὐτονόητο: ἡ μέριμνα τοῦ γονέως γιὰ τὴν παιδεία τῶν τέκνων του.
Πολιτικά: τὸ δικαίωμα τῆς ἐλευθερίας τοῦ λόγου, τῆς ἄνευ φόβου καὶ βίας διατυπώσεως τῆς γνώμης καὶ τῶν ἀπόψεων. Τὸ δικαίωμα τοῦ πολιτεύεσθαι καὶ τῆς συμμετοχῆς στὰ κοινά ἄνευ φόβου καὶ βίας. Συνέχεια

Ὁ μύθος τῶν Χριστουγέννων

Ὁ μύθος τῶν Χριστουγέννων κρατιέται μὲ τὴν βία ἀπ’ τὰ παράθυρα καὶ ἀπὸ τὶς πόρτες, κρεμασμένος σὲ πανύψηλα κι ἀφιλόξενα σύγχρονα σκυθρωπὰ κτίρια. Τὸν συντηροῦν οἱ δραστηριότητες τῆς ἀγορᾶς, τὰ συμφέροντα τῶν ἐμπόρων, οἱ ἀνελεύθερες κυβερνήσεις καὶ οἱ ἀκόμη πιὸ ἀνελεύθερες θρησκευτικὲς ὀργανώσεις, τέλος, οἱ ἀστοὶ καὶ οἱ ἐργατικοί, πρόσφατοι μετανάστες στὴν ἀστικὴ τάξη, ποὺ κατ’ οὐσίαν κυβερνοῦν τὸν κόσμο μας, καὶ ποὺ ἐπιθυμοῦν θρησκευτικὲς αἰτιολογίες καὶ παραδόσεις γιὰ διασκέδαση, ἀπόλαυση κι’ ἀμεριμνησία. Συνέχεια

Θὰ πονέση οὔτως ἢ ἄλλως…

Ὁ φίλος «Ἐξοργισμένος Ἕλλην (ποὺ διαθέτει ἕνα πεντακάθαρον καὶ διαυγέστατον κριτήριον ἀντιληπτικότητος κατ’ ἐμέ!!!), παρέθεσε πρὸ μερικῶν ἡμερῶν τὰ κεντρικὰ σημεία, ποὺ ἀνακύπτουν ἀπὸ τὶς ἀγωνίες τοῦ «μέσου δεξιοῦ» σήμερα στὴν χώρα μας. Πρὶν νὰ σχολιάσω ἐγὼ τὰ παρακάτω, ἂς τὰ δοῦμε, συμπεπυκνωμένα, ὅπως ἀκριβῶς μᾶς τὰ μεταφέρει ὀ φίλος μας. Συνέχεια

Ὥρα μας νὰ παύσουμε τὸ «διαίρει καὶ βασίλευε»…

Παγία θέσις τῆς σελίδος μας, ἐδῶ καὶ χρόνια, ἦταν καὶ παραμένει ἡ Ἀνάγκη τοῦ νὰ γνωρίσουμε καὶ νὰ κατανοήσουμε, σὲ ὅσο τὸ δυνατὸν μεγαλύτερο βάθος, τὴν Ἱστορία μας, πρὸ κειμένου νὰ μὴ μᾶς ἄγουν κατὰ πῶς τὰ ἐκάστοτε συμφέροντα ἐπιτάσσουν. Σὲ αὐτὸ τὸ σκεπτικὸ καὶ μόνον πατῶντας ἐπιχειροῦμε ἀπὸ ἐδῶ μέσα, τὰ τελευταία δέκα χρόνια, νὰ φωτίσουμε ἄγνωστὲς ἱστορικὲς πτυχὲς μὰ καὶ νὰ ἀναλύσουμε τὶς παραμέτρους ποὺ σκιάζουν τὴν ἀλήθεια, καθὼς καὶ τὴν σκοπιμότητά τους. Ἐπανερχόμεθα δὲ συχνά-πυκνά, ἰδίως σὲ συνωμοσίες καὶ σκοτεινὲς ἱστορικὲς πτυχές, ὄχι βέβαια μὲ σκοπὸ νὰ καλλιεργήσουμε τὸ μῖσος, παρὰ μόνον γιὰ νὰ παύσουμε νὰ παπαγαλίζουμε ἐμμονικὲς ἀπόψεις, ποὺ οὐδέποτε θὰ ἐξυπηρετοῦσαν ἐμᾶς ὡς λαό, παρὰ μόνον αὐτοὺς ποὺ χρηματοδοτοῦν πρακτορίσκους, γιὰ νὰ διασπείρουν κάθε εἴδους ἀερο-ἀρλουμπολογία. Συνέχεια