Γενεὰ τῶν εὐθυνῶν

Ὅπως τὸ βλέπω τώρα, κυττάζοντας πίσω στὸ παρελθόν, δώσαμε μίαν μάχη. Κι ὁ ἐχθρός, ἦταν ἀνέκαθεν μέσα μας. Ἡ γενεὰ τῆς δεκαετίας 1965 – 1975, ἦταν μία γενεὰ ποὺ μεγάλωσε μόνη της. Ἄλλοι ἀπὸ ἐπιλογή, γιατί δὲν ἤθελαν κάποιον νὰ τοὺς βοηθήσῃ, ἀλλὰ κι ἄλλοι ἀπὸ ἀνάγκη, γιατί δὲν εἶχαν κάποιον νὰ σταθῇ στὸ πλάι τους. Συνέχεια

Δηλητηριασμένο (καί τό) μητρικό ἔνστικτο;

Αὐτὸ  ποὺ ἤξερα, ἀπὸ μικρὸ παιδί, ἦταν πὼς τὸ μητρικὸ ἔνστικτον εἶναι τόσο ἰσχυρό, ποὺ μπορεῖ ἀκόμη καὶ  …βουνὰ νὰ κινήσῃ. Ἡ δὲ ἀγάπη τῆς μάννας, λέει, γιὰ τὰ παιδιά της, εἶναι τόσο ἀνίκητος, ποὺ δὲν ὑπάρχει δύναμις στὸν πλανήτη νὰ τὰ βάλῃ μαζύ της.
Αὐτὰ μάθαινα πὼς ἴσχυαν ὡς παιδί…
Τώρα ὅμως; Ἰσχύουν ἀκόμη; Συνέχεια

Φιμώνοντας τὸν ἀντίλογο, μειώνουμε τὶς Ἐλευθερίες μας

Ἡ ἐπίθεσις στὸν Μπουτάρη, ἀνεξαρτήτως τοῦ πῶς νοιώθει ὁ κάθε ἕνας γιὰ αὐτὰ ποὺ πρεσβεύει, εἶναι κίνδυνος γιὰ τὴν ἐλευθερία τοῦ λόγου.
Δὲν μπορεῖ ἐλεύθερος ἄνθρωπος νὰ ἐπικροτῇ τέτοιες συμπεριφορές. Συνέχεια

Γιά ποιούς Μογγόλους συζητᾶμε;

Κυττοῦσα πρὶν λίγο κάποιες φωτογραφίες ἀπὸ τὰ ταξείδια μου καὶ βλέποντας αὐτήν, ἀπὸ ἔνα ὀρεινὸ χωριὸ στὰ βουνα τῆς Τραπεζούντας, σκέφθηκα αὐτοὺς ποὺ κάθε φορὰ ποὺ μιλοῦν γιὰ τοὺς γείτονες, ἀναφέρονται περιφρονητικὰ σὲ Μογγόλους (λὲς καὶ εἶναι κακὸ νὰ εἶναι κάποιος Μογγόλος, ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι μία ἄλλη κουβέντα ποὺ παρέλκει τὴν ὥρα αὐτήν). Συνέχεια

Ὑποθάλποντας καὶ δικαιολογώντας ἐγκλήματα

Ὅσοι/ες κόπτεσθε συνέχεια νὰ δικαιολογεῖτε ληστές, δολοφόνους, βιαστὲς καὶ παιδεραστὲς λογικὰ εἶσθε τὰ ἴδια τυπάκια ποὺ πίνετε 5-6 παραπάνω ποτὰ πρὶν ὁδηγήσετε καὶ ὅταν ἀφήσετε κάποιον ἄνθρωπο ἀνάπηρο ἀπὸ τὴν μέθη σας, ψάχνετε καὶ δικαιολογίες ἀπὸ ἐπάνω, τοῦ τύπου: «Ἡ κακιὰα ἡ ὥρα», «Ουδέποτε μοῦ ἔχει ξανασυμβῆ», «Ἠπιαμε 2-3 ποτὰ καὶ μετὰ ξεκινήσαμε σφηνάκια, ξέρεις πῶς πάει…», «Ουδέποτε τὸ περίμενα μὲ ἕνα κόκκινο νὰ συμβῇ  αὐτό» καὶ 1002 ἄλλα τέτοια. Συνέχεια

Διότι πρῶτα παραμένω Ἕλλην!!!

Πάσχα, σημαίνει «περνῶ ἀπὸ ἐπάνω», προσπερνῶ, διαβαίνω.
Ἀναφέρεται δὲ στὸ πέρασμα τοῦ τιμωροῦ Ἀγγέλου ἐπάνω ἀπὸ τὰ σπίτια τῶν Ἰσραηλιτῶν ὅταν πήγαινε νὰ θανατώσῃ τὰ πρωτότοκα παιδιὰ τῶν Αἰγυπτίων.
Ὁπότε καλλίτερα νὰ εὐχόμεθα «Καλὴν Ἀνάσταση» ἀντὶ γιὰ καλὸ Πάσχα.!!! Συνέχεια