Δὲν ἐγεννήθη ἡ Πατρὶς γιὰ νὰ πεθάνῃ

Γειὰ χαρὰ ἀδέρφια…

Ἡ Ἐλευθερία τῆς Πατρίδος εἶναι ὑπόθεσις τῶν ἐναποµεινάντων ἐλαχίστων Ἑλλήνων Πατριωτῶν…
Αὐτῶν, ποὺ ἐνοιωσαν δέος διαβάζοντας λίγη ἀπὸ τὴν ἀπέραντο ἱστορία της…
Αὐτῶν, ποὺ ἐζήτησαν νὰ καταθέσουν μόνον τὸ καθῆκον τους πρὸς αὐτήν, χωρὶς ἀνταλλάγματα, ὡς ἔχουν ὑποχρέωση…
Αὐτῶν, ποὺ οὐδέποτε «ἐσκότωσαν» τὴν διαφορετικότητα τῶν ἄλλων θέλοντας νὰ ἐπιβάλουν ἅλλην ἀπὸ τὴν οἰκουμενική της φιλοσοφία…
Συνέχεια

Καταλαβαίνω τὴν ἀσοφία μου…

Διάβασα κάποιο βιβλίο καὶ πίστεψα πὼς εἶμαι σοφός. Διαβάζω τώρα πιὸ πολλά· κι ὅσο διαβάζω τόσο πιὸ πολὺ καταλαβαίνω τὴν ἀσοφία μου. Ἂν τὸ εἶπε ἄλλος δὲν πειράζει νὰ τὸ ξαναπῶ κι ἐγώ. Ἐγὼ δὲν κυνηγῶ τὴν λεγομένη πρωτοτυπία.  Συνέχεια

Ὥρα μας γιὰ τὸ «Ὅλα ἢ Τίποτα»!!!

Καθημερινῶς, ὁπουδήποτε, σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ, ἀνακαλύπτουμε νέες μειοδοσίες, νέες ἀπάτες καὶ νέα ἐγκλήματα εἰς βάρος μας. Ἁπὸ ἁπλὲς οἰκονομικὲς ἀπάτες, πλαστογραφίες καὶ ἀτιμίες, ἔως μεγαλύτερα ἐγκλήματα, ὅπως αὐτὰ τῶν ἐθνικῶν μας θεμάτων, τῶν συνοριακῶν μας γραμμῶν καὶ τῶν, πίσω ἀπὸ τὰ φῶτα τῆς δημοσιότητος, μεγίστων ἐθνικῶν μειοδοσιῶν. Συνέχεια

Διότι μόνη ἀληθὴς ἀπειλὴ γιὰ τὸν Ἕλληνα ἦσαν πάντα οἱ …προσκυνημένοι!!!

Ὁ Ἑλληνισμὸς οὐδέποτε ἡττήθη, στὴν πραγματικότητα, ἀπὸ τοὺς ἐπιδόξους κατακτητές του, ὅσο ἀπὸ τοὺς ἀρνησιθρήσκους καὶ ἀρνησιπάτριδες, ποὺ ὄχι μόνον ὑπετάχθησαν παθητικῶς ἀλλὰ καὶ συνηργάσθησαν ἐνεργητικῶς μὲ τὸν ἐχθρό.  Συνέχεια

Μία χρονιὰ γεμάτη γλυκὲς οἰκογενειακὲς στιγμές…

Μία χρονιὰ γεμάτη γλυκὲς οἰκογενειακὲς στιγμές...Κάθε χρόνο, τέτοιες ἡμέρες -κυρίως τὴν τελευταία – ἀκοῦμε καὶ διαβάζουμε «νὰ φύγῃ, νὰ ἡσυχάζουμε… Ἄν τὲ νὰ ἔλθῃ ὁ ἄλλος νὰ δοῦμε ἄσπρη ἡμέρα… Τόσο χάλια χρονιὰ σὰν κι αὐτήν….»

Τελικά μήπως νά ἀλλάξουμε ἐμεῖς σκέψη καί στάση καί νά καταλάβουμε ἐπί τέλους ὅτι ἐμεῖς κάνουμε καί τίς χρονιές καί τίς συνθῆκες;
Συνέχεια

Ἡ Ἀνδρεία καὶ ἡ Ἀρετή!!!

Ἡ Ἀνδρεία καὶ ἡ Ἀρετή!!!Ἡ Ἀνδρεία στὶς ἡμέρες μας σβήνει… Κι ἐμεῖς ἀγωνιοῦμε…
Μὰ ἡ Ἀνδρεία σβήνει διότι κρύβεται μέσα στὴν Ἀρετή, ὅπως καὶ ἡ Ἀρετὴ κρύβεται μέσα στὴν Ἀνδρεία.
Εἶναι δύο μέγιστα ὅπλα τῆς Ἀνθρωπότητος, ποὺ σίγασαν ἐμπρὸς στὴν Ὕβριν!!!
Σίγασαν ἀλλὰ δὲν χάθηκαν…
Ἐδῶ εἶναι ἀκόμη κι ἀναμένουν νὰ τὰ ἀνακαλύψουμε… Συνέχεια