Οἱ Τρωᾶδες…

Οἱ Τρωᾶδες, ὁ γυναικεῖος θρῆνος σὲ κάθε πόλεμο, κάθε Τροία.

«Ἀρχίζομεν τὸν ἕναν θρῆνον καὶ εἰς ἄλλον πίπτομεν πάλιν».

Ἀνακαλῶντας τὸν στῖχο τοῦ Κάλβου, οἱ Τρωᾶδες εἶναι ἕνα δρᾶμα τοῦ θρήνου. Μὲ αὐτὸν ἀνοίγουν, εἰς αὐτὸν καταλήγουν. Μὲ τὸν θρῆνο τῆς Ἐκάβης ἐπὶ σκηνῆς ἀνοίγει τὸ πρῶτο στάσιμο τῶν Τρωάδων τοῦ Εὐριππίδου, μὲ τὸν θρῆνο μίας Τρωαδίτισσας τῆς φλεγομένης Συρίας ἀνοίγουν καὶ οἱ Τρωᾶδες τῆς Συρίας, στὸ Old Vic τοῦ Λονδίνου. Ἐχει παρατηρηθεῖ ὅτι οἱ Τρωᾶδες εἶναι ἕνα δρᾶμα στὸ ὁποῖον λείπει ἡ δραματικὴ δομή. Ἐὰν ἡ τραγῳδία εἶναι «πρᾶξις τελεία», ἐδῶ ἡ πρᾶξις ἔχει ἤδη συντελεσθεῖ καὶ τὸ δρᾶμα συνίσταται σὲ ἕναν θρῆνο, πού, χωρὶς καμμία ἀναστολή, καμμία ἀνακούφιση, ὅλο βαθαίνει.   Συνέχεια

Κάλβος – Σολωμὸς σημειώσατε …Σολωμός!!!

Εἶχα κάποτε μία καθηγήτρια, τὴν κυρία Εἰρήνη.
Μία ἀπὸ τὶς εὐγενικότερες μορφὲς ποὺ ἔχω γνωρίσει στὴν ζωή μου.
Ἡ κυρία Εἰρήνη λοιπόν, γιὰ κάποιον λόγο ποὺ τότε ἀδυνατοῦσα νὰ κατανοήσω, λιγομίλητη, σοβαρή, στοργικὴ μὲ τὰ «παιδιά της», μᾶς μιλοῦσε συχνὰ γιὰ ποιητὲς ποὺ ἀγάπησαν τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς Ἕλληνες. Ἕνας τέτοιος ἦταν ὁ Κάλβος. Συνέχεια

ᾨδὴ Πέμπτη. Εἰς Σούλι


Φυσάει σφοδρὸς ὁ ἀέρας,
καὶ τὸ δάσος κυμαίνεται
τῆς Σελλαιίδος· φθάνουσι
μακρὰν ἐδῶ, ὅπου κάθομαι,
μουσικὰ μέτρα.

Συνέχεια

Ὁ Ἐλύτης γιὰ τὸν Κάλβο.

Ὅσοι τὸ χάλκεον χέρι
βαρὺ τοῦ φόβου αἰσθάνονται,
ζυγὸν δουλείας, ἂς ἔχωσι·
θέλει ἀρετὴν καὶ τόλμην
ἡ ἐλευθερία.
Συνέχεια

END. Ἡ πλανητική μαφία ἤ ἡ πλανητική βλακεία;

END. Ἡ πλανητική μαφία ἤ ἡ πλανητική βλακεία;1H Aπελευθέρωση χρηματοδότησης
από το SWISSINDO Trust των Ηνωμένων Εθνών
είναι το γεγονός του αιώνα;

Τουλάχιστον έτσι ισχυρίζεται η ΕND και ο Σώρρας
καθώς σύμφωνα με αυτόν “η χρηματοδότηση SWISSINDO μπορεί να ακυρώσει αμέσως την τραπεζική-προγραμματισμένη παγκόσμια κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, και να αφαιρέσει για πάντα το σύστημα της δουλείας του χρέους, που έχουν οι εταιρικές κυβερνήσεις και τράπεζες επιβάλει στην ανθρωπότητα, με εξαπάτηση και μοχθηρούς πολέμους”.
Συνέχεια

ᾨδὴ Δεκάτη. Ὁ Βωμὸς τῆς Πατρίδος

ᾨδὴ Δεκάτη. Ὁ Βωμὸς τῆς Πατρίδοςα΄

Τρέξατε ἀδέλφια, τρέξατε
ψυχαὶ θερμαί, γενναῖαι·
εἰς τὸν βωμὸν τριγύρω
τῆς πατρίδος ἀστράπτοντα
τρέξατε πάντες.

β´ Συνέχεια