Φορολογικὸ Νταχάου

Πλιάτσικο Κόλασις!!!

Μὲ τὰ μέχρι στιγμῆς στοιχεῖα, ἡ ἐκκαθάρισις τῶν δηλώσενν, ποὺ ἔχουν ἤδη ὑποβληθῇ, δείχνουν ὅτι 1.502.867 νοικοκυριὰ ὀφείλουν νὰ πληρώσουν συνολικὰ 1.488.324.357 εὐρῶ.
Τὸ ποσὸν τοῦ φόρου ποὺ καλεῖται νὰ πληρώσῃ κάθε ἕνα ἀπὸ αὐτὰ τὰ νοικοκυριά, κατὰ μέσον ὅρον, ἀνέρχεται σὰ 990,32 εὐρῶ. Συνέχεια

Χρῆμα, πολὺ χρῆμα, πίσω ἀπὸ τὴν …«ἔνταξιν τῶν ῥομᾶ»!!!

Λογικὴ τοῦ …παραλόγου καὶ τῆς ἐπιβραβεύσεως τοῦ ἐγκλήματος!!!
Μὰ πρῶτα πρῶτα χρῆμα… Πολὺ χρῆμα…

Διαβάσαμε, ἀκούσαμε καὶ σχολιάσαμε τὴν ἀπόφασιν τῆς …κυβερνήσεως (ποιός ἦλθε;) νὰ παραχωρήσῃ στοὺς γύφτους/ῥομᾶ/ἀθιγγάνους τὸ δικαίωμα τῆς εἰσαγωγῆς στὰ ΑΕΙ τῆς χώρας… (ναί, λέμε κι ἀνέκδοτα…!!!)

Συνέχεια

Δασμοὶ κι ἄλλες μέθοδοι κομμουνιστικοποιήσεως…

Περὶ δασμῶν ὁ λόγος.

Εἰσήγαγα γιὰ χρόνια κάποιο προϊὸν ἀπὸ τὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη (Γερμανία 98%).

Ἐκεῖ, γύρω στὸ 2008, οἱ Κινέζοι ἄρχισαν νὰ παράγουν τὸ ἴδιο προϊὸν μὲ ἴδια ἤ καλλίτερα χαρακτηριστικά, ἔως καὶ σὲ 20% καλλιτέρα τιμή. Συνέχεια

Γονυπετεῖς παρακαλώντας τοὺς ἀφέντες τους…

Τὸ ἔχω ξαναγράψει καὶ θὰ τὸ γράφω ὄσο ἀκόμη μπορῶ νὰ σκέπτομαι:

Στὸ «emancipation declaration» τοῦ Λίνκολν, πολλοὶ μαῦροι τοῦ Νότου δὲν ἀντέδρασαν, ὅπως οἱ περισσότεροι θὰ ἀνέμεναν.
Τουναντίνον,  γονυπετεῖς παρακαλοῦσαν τοὺς ἀφέντες τους νὰ τοὺς κρατήσουν σὲ καθεστὼς δουλείας.
Συνέχεια

Ἀξία καυσίμου …ἀνεκτίμητος!!!

«Ποσότης καυσίμου: 42,540 λίτρα (11.237 gallons)

Ἀξία καυσίμου: 22,64 εὐρῶ
Φόροι-Δασμοί: 43,36 εὐρῶ

Σύνολον πληρωμῆς: 65 εὐρῶ

Συνέχεια

Βιώσιμος οἰκονομία μέ ἀνεργία στό 23%;

ΕΛΣΤΑΤ: «Στὸ 23% ἡ ἀνεργία τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2016».

Συνέχεια