Ὑποχρεωτικὰ ζητούμενα γιὰ ἐπαναφορὰ στοιχειώδους οἰκονομικῆς ἐλευθερίας

Για εμένα το ζητούμενο πάντα είναι η εξασφάλιση του μεγαλυτέρου δυνατού βαθμού οικονομικής (και όχι μόνο) ελευθερίας ως απαραιτήτου συστατικού δημιουργίας πλούτου και προόδου σε μια οικονομία-κοινωνία.

Γι αυτό το έγχείρημα της εξόδου του Η.Β. από την Ε.Ε έχει τεράστια σημασία, τόσον όσον αφορά στις οικονομικές του παραμέτρους αλλά και όσον αφορά στις αντιδράσεις-αλλαγές-αποτελέσματα που θα έχει αυτό στην οικονομική πολιτική της υπόλοιπης Ευρώπης. Συνέχεια

Χάνει συνειδητῶς τὸ κράτος πραγματικὰ ἔσοδα

Μετὰ ἀπὸ 14 μῆνες ποὺ ἔκλεισα τὰ βιβλία μου, τὸ Κράτος καὶ τὸ Ἀσφαλιστικό μου Ταμεῖο ἔχει χάσῃ ἀπὸ ἐμέναν σὲ Φόρους (Ἀμέσους καὶ Ἐμμέσους / Φόρους Τρίτων) καὶ Εἰσφορὲς περισσότερα ἀπὸ 10.000 Εὐρώπουλα… Συνέχεια

Χρησιμοποιώντας τὸν ὅρο «μεταῤῥυθμίσεις»

Ποῦ καὶ ποῦ μοῦ ἀρέσει νὰ ἀσχολοῦμαι μὲ ἄλφα-βῆτες.

Πολλοὶ συμπατριῶτες μας νομίζουν, ὅτι ὁ ὅρος μεταῤῥύθμισις εἶναι ἕνας ὅρος, ποὺ ἀφορᾶ μόνον στὰ ἑλληνικὰ πολιτικὰ πράγματα. Συνέχεια

Βαρειὰ φορολιτότης ὁδηγεῖ σὲ …ἀδιέξοδα!!!

Δὲν χρειάζεται νὰ ἔχῃς διδακτορικὸ στὰ οἰκονομικὰ γιὰ νὰ καταλάβῃς ὅτι οὐδὲ μία χώρα ἀνεπτύχθη σὲ ἐποχὴ βαρειᾶς λιτότητος γιὰ μισθωτούς, σὰν τὴν σημερινή…
Καὶ οὐδεὶς κλάδος ὑπὸ καθεστὼς βαρειᾶς φορολογίας (ποὺ θέλουν νὰ ἐπιβάλουν οἱ Σόιμπλε καὶ οἱ παρέες τους) ἐπίσης ἀνεπτύχθη… Συνέχεια

Ὑπερ-πρόστιμα …ἀοράτων ἀρχῶν!!!

Πρόστιμο 6,37 ἑκατομμυρίων εὐρῶ σὲ …σουβλατζίδικο!

Ἡ ΑΑΔΕ ἐπέβαλε πρόστιμο 6,37 ἐκατομμυρίων εὑρῶ σὲ σουβλατζίδικο, γιατὶ δὲν ἐξέδωσε ἀποδείξεις συνολικοῦ ποσοῦ 70.743,34 εὐρῶ σὺν ΦΠΑ 15.141,56 εὐρῶ. Συνέχεια

Φορολογικὸ Νταχάου

Πλιάτσικο Κόλασις!!!

Μὲ τὰ μέχρι στιγμῆς στοιχεῖα, ἡ ἐκκαθάρισις τῶν δηλώσενν, ποὺ ἔχουν ἤδη ὑποβληθῇ, δείχνουν ὅτι 1.502.867 νοικοκυριὰ ὀφείλουν νὰ πληρώσουν συνολικὰ 1.488.324.357 εὐρῶ.
Τὸ ποσὸν τοῦ φόρου ποὺ καλεῖται νὰ πληρώσῃ κάθε ἕνα ἀπὸ αὐτὰ τὰ νοικοκυριά, κατὰ μέσον ὅρον, ἀνέρχεται σὰ 990,32 εὐρῶ. Συνέχεια