Κατά διασώσεως «Μαρινοπούλου» ὁ «Γαλαξίας»;

Κατά διασώσεως «Μαρινοπούλου» ὁ «Γαλαξίας»;Ὁ Γαλαξίας ἑτοιμάζεται γιὰ προσφυγὴ κατὰ τῆς προτάσεως διασώσεως τοῦ Μαρινοπούλου, κάνοντας λόγο γιὰ ἀθέμιτο ἀνταγωνισμὸ καὶ ἰδιαιτέρα μεταχείριση τῶν ἰδίων προμηθευτῶν, ἀπέναντι στὸν Μαρινόπουλο, σὲ σχέση μὲ αὐτὸν (στὴν οὐσία ζητᾶ κούρεμα ἀνάλογο ἀπὸ τοὺς προμηθευτές). Συνέχεια

Ὁ …«μπαταξής» μικροφορολούγμενος και οἱ «μαρινόπουλοι»!

Ὁ ...«μπαταξής» μικροφορολούγμενος και οἱ «μαρινόπουλοι»!

Ἑλλάς:

Ἡ χώρα ποὺ σὲ ἰδιοκτήτη μικρομάγαζου (τοῦ χώρου τῶν ἠλεκτρονικῶν), ποὺ ἔκλεισε, γιατὶ δὲν ἔβγαινε, τοῦ ἔβγαλαν ὅτι εἶχε καὶ κέρδη, παρ’ ὅλο ποὺ δήλωνε ζημία (γι’ αὐτὸ καὶ ἔκλεισε), τοῦ ζητοῦν νὰ πληρώσῃ καὶ περίπου δέκα χιλιάδες εὑρῶ, ἀλλὰ καὶ παραφύλαξαν καὶ βρῆκαν καὶ μία ἀποθήκη, ὅπου εἶχε μεταφέρη ὅ,τι ψιλολόγια ἔμ Συνέχεια

Βασικοὶ κανόνες πτωχευτικοῦ δικαίου ἐν τῇ €υρω-ἀποικίᾳ

ΟΤΑΝ ΧΡΕΩΚΟΠΕΙ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΜΑΓΑΖΑΚΙ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: Ο ιδιοκτήτης μένει στην Ευρώπη της γειτονιάς του με εφιάλτες τα χρέη του και καταδιώκεται απο τους πάντες, ενώ οι υπάλληλοι του, μένουν χωρίς δουλειά.

ΟΤΑΝ ΧΡΕΩΚΟΠΕΙ ΜΙΑ Α.Ε. ή ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: Ο ιδιοκτήτης μένει Ελβετία, τα κέρδη του στο Κατάρ και απειλεί με ομαδικές απολύσεις για παραγραφή των οφειλών του, προνομιακή υποστήριξη και νέα θαλασσοδάνεια. Σε αντίθετη περίπτωση οι υπάλληλοί του μένουν χωρίς δουλειά. Συνέχεια

Αὐτὸ τὸ σύστημα μόνον γκρεμίζεται…

Οἱ πρόσφατες πτωχεύσεις, ὅπως τοῦ Μαρινοπούλου καὶ τῆς ἑταιρείας «Mamidoil», συμφερόντων τῆς οἰκογενείας Μαμιδάκη, ξεσκεπάζει τὴν λειτουργία τοῦ συγχρόνου νεοφιλελευθέρου καπιταλισμοῦ.
Ἕναν κανιβαλιστικὸ καπιταλισμό, ποὺ ἀπροκάλυπτα υἱοθετεῖ καὶ προωθεῖ ἡ Εὐρώπη γιὰ τὶς μεγάλες ἑταιρεῖες καὶ τὶς «σοφιστικέ» μεθόδους φοροαπαλλαγῆς ποὺ χρησιμοποιοῦν.

Αὐτὸ τὸ σύστημα μόνον γκρεμίζεται... Συνέχεια

Ὁ «μενουμεΒρωπάκης» Μαρινόπουλος δὲν ἐπτώχευσε!!!

Ὁ «μενουμεΒρωπάκης» Μαρινόπουλος δὲν ἐπτώχευσε!!!

Ὁ «μενουμεΕβρ(αι)ωπάκης Μαρινόπουλος, βιτρίνα τῆς Carrefour, λεηλάτησε, πλιατσικολόγησε καὶ σὰν ἄτομον (ἀλλὰ καὶ οἰκογενειακῶς) μετέφερε τὰ ὅποια λάφυρα ἐκτὸς τῆς χώρας καὶ τώρα πληρώνουν, ἀρχικῶς, οἱ ἐργαζόμενοί τους, ποὺ παρέμειναν ἀπλήρωτοι καὶ ἄνεργοι, οἱ προμηθευτές τους, ποὺ ἑτοιμάζονται γιὰ γενναία κανόνια καὶ φυσικὰ τὰ δημόσια ταμεῖα, ποὺ θὰ ἀναλάβουν, ὅπως πάντα, τὶς …διασώσεις τῶν προσχημάτων, κατ’ ἐντολὴν τῶν (φερομένων ὡς) κυβερνώντων, ποὺ οὐδέποτε θὰ ἔφερναν σὲ δύσκολη θέσιν τοὺς κολλητούς τους τραπεζῖτες καὶ τὶς πολυεθνικές τους. Συνέχεια

Ἂρνοῦμαι νὰ πληρώσω ΚΑΙ τὰ χρέη τῆς Carrefour-Μαρινόπουλος!!!

Πρότασις-Διαμαρτυρία πρὸς ὄλους τοὺς Ἕλληνες πολῖτες, ποὺ μὲ τὸ πρόσχημα τῆς …διασώσεως ἐπιχειρήσεων, καταντήσαμε δοῦλοι τῶν τραπεζῶν καὶ τῶν πολυεθνικῶν τους!!!
Ἰδοῦ πεδίον δόξης λαμπρόν!

Φιλονόη

Ἂρνοῦμαι νὰ πληρώσω ΚΑΙ τὰ χρέη τῆς Carrefour-Μαρινόπουλος!!! Συνέχεια