Πρὸς τὴν συμπαθὴ μειονότητα τῶν Ῥομᾶ.

Στὶς 18 Μαρτίου καὶ ὥρα 6:00 μ.μ. ἡ Νέα Πέραμος Ἀττικῆς ἀπεκόπη ἀπὸ τὸν ὑπόλοιπον κόσμο, ἐξ αἰτίας ὑπογείου καλωδιακῆς βλάβης τῶν τηλεπικοινωνιῶν τοῦ Ο.Τ.Ε.
Μία ὁλόκληρος πόλις χωρὶς τηλέφωνο, φᾶξ, ἠλεκτρονικὸ ταχυδρομεῖον καὶ διαδίκτυον.

Εἴπαμε, βλάβη εἶναι, σήμερα… αὔριο θὰ τὴν φτιάξουν.

Ἄμ δέ… Ἔπρεπε νὰ περάσουν 13 ὁλόκληρες ἡμέρς γιὰ νὰ ἀποκατασταθῇ ἡ βλάβη, δῆλα δὴ στὶς 30 Μαρτίου 3:45 μ.μ..

Ἔ…καλὰ τώρα. Δέν μποροῦσε νά τηλεφωνήση ἡ γιαγιά στον ἐγγονό, ἤ ἡ κυρά Κατίνα στὴν φιλενάδα της καί κάτι ἔγινε;

Συνέχεια