Δίωξις Ἠλεκτρονικοῦ Ἐγκλήματος μόνον γιὰ ….ἔχοντες!!!

Νὰ δώσω πολλὰ …«συγχαρητήρια» στὴν «Διώξη Ἠλεκτρονικοῦ Ἐγκλήματος», ποὺ κατήργησε τὸ σταθερὸ τηλέφωνο, ποὺ εἶχε ἔως τώρα (2106476959), ἐπιβάλλοντας τὸ 5ψήφιο 11188, ἀπαγορεύοντας σὲ ὅλους ὅσους καλοῦμε ἀπὸ κινητό, νὰ καταγγείλουμε ὅ,τι ὑποπίπτει στὴν ἀντιλήψή μας, καθὼς οἱ μονάδες χάνονται σὲ χρόνο μηδέν!!! Συνέχεια