Εἴμαστε ἡ μόνη χώρα ποὺ δέχεται μετανᾶστες ἀδυνατῶντας νὰ τοὺς ἀποῤῥοφήσῃ!!!

Ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἡ μόνη χώρα ποὺ δέχεται μετανάστες καὶ δεν τοὺς ἀπορροφᾶ ἀνάλογα μὲ τις ἀνάγκες της ἥ τὶς δυνατότητές της, ἀλλὰ ἀνάλογα μὲ τὴν καύλα τοῦ–τῆς ἑκάστοτε ὑπουργίσκου της.
Ἐκτός… κι ἂν θέλουμε νὰ γίνουμε μιὰ χώρα μέ …«πλούσιο» πληθυσμὸ γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουμε στὸ μέλλον τυχὸν ἀπειλές… Συνέχεια

Ῥέ, μπράβο συσπείρωσις…!!!

Ῥέ, μπράβο συσπείρωσις...!!!Πρώτη φορὰ στην ἱστορία συγκεντρώθηκαν τόσοι σὲ συμπαράσταση!
Ὅλοι οἱ ἠγέτες, μᾶλλον ὅλοι οἱ προσκυνημένοι ἠγέτες τοῦ κόσμου, συγκεντρώθηκαν στὸ Παρίσι γιὰ νὰ διαδηλώσουν κατὰ τοῦ Χαλιφάτου, μὲ τὸ πρόσχημα τῆς ἐλευθερίας καὶ δημοκρατίας.
Δὲν εἴχαν ὅμως τὴν ἴδια εὐαισθησία γιὰ τὶς γενοκτονίες ποὺ ἔγιναν, καὶ συνεχίζουν να γίνονται, στον κόσμο.
Καὶ συνεχίζουν να ταπεινώνουν τὴν συνείδηση τῶν πιστῶν τοῦ Μωάμεθ μὲ καρικατοῦρες τοῦ προφήτῃ.
Συνέχεια

Τὰ …«ἐμπόδια» τῆς …«προόδου»!!!

Τὰ ...«ἐμπόδια» τῆς ...«προόδου»!!!Εἶναι «ἐμπόδιο» στὴν «πρόοδο» νὰ μὴν ἀνοίγουν λέει τὰ μαγαζιὰ 7 ἡμέρες / ἑβδομάδα.
Διότι «πρόοδος» εἶναι ἡ πουριτανικὴ ἐμμονὴ τῆς μονίμου καὶ ἀσταμάτητης δουλείας – ὄχι ἡ βασικὴ αὐτοσυντήρηση ἀλλὰ ἡ δουλεία ὡς αὐτοσκοπός.

Συνέχεια

Ἕνα ἀπλὸ μάθημα φινλανδικῶν…

Ἕνα ἀπλὸ μάθημα φινλανδικῶν...Ποτὲ μου δὲν κατάλαβα γιατὶ αὐτὸ ποὺ μπορεῖ νὰ εἰπωθῇ ἄνετα μὲ 4-10 λέξεις (ἢ σὲ 3 σελίδες τουλάχιστον, ἐὰν εἶσαι Ἕλληνας), οἱ Φινλανδοὶ ΠΡΕΠΕΙ νὰ τὸ βάζουν ὅλο σὲ μία μόνη λέξη! Συνέχεια