Τὰ …«ἐμπόδια» τῆς …«προόδου»!!!

Τὰ ...«ἐμπόδια» τῆς ...«προόδου»!!!Εἶναι «ἐμπόδιο» στὴν «πρόοδο» νὰ μὴν ἀνοίγουν λέει τὰ μαγαζιὰ 7 ἡμέρες / ἑβδομάδα.
Διότι «πρόοδος» εἶναι ἡ πουριτανικὴ ἐμμονὴ τῆς μονίμου καὶ ἀσταμάτητης δουλείας – ὄχι ἡ βασικὴ αὐτοσυντήρηση ἀλλὰ ἡ δουλεία ὡς αὐτοσκοπός.

Δὲν ἔχει καμμία ἄλλη ἀξία ἢ προτεραιότητα ἡ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου παρὰ μόνον τὶς 7 ἡμέρες δουλειᾶς τὴν ἑβδομάδα. Ἄντε καὶ μὲ τὸ 8ωρο νὰ τελειώνουμε, γιατὶ ὄχι 16 ὧρες / ἡμέρα; Ἄλλωστε τ1ι καλλίτερο θά μποροῦσε κάποιος νὰ κάνῃ στὴν ζωὴ του ἀπὸ τὸ νὰ δουλεύῃ ἀσταμάτητα;

Μήπως εἶναι τελικὰ οἱ «προοδευτικοί» (ἀσχέτως δεξιᾶς ἢ ἀριστερῆς ταμπελίτσας) ποὺ ἀποτελοῦν ἕνα ἀπολίθωμα τοῦ παρελθόντος;

Φρούριον

εἰκὼν

(Visited 49 times, 1 visits today)
Leave a Reply