Εἴμαστε ἡ μόνη χώρα ποὺ δέχεται μετανᾶστες ἀδυνατῶντας νὰ τοὺς ἀποῤῥοφήσῃ!!!

Ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἡ μόνη χώρα ποὺ δέχεται μετανάστες καὶ δεν τοὺς ἀπορροφᾶ ἀνάλογα μὲ τις ἀνάγκες της ἥ τὶς δυνατότητές της, ἀλλὰ ἀνάλογα μὲ τὴν καύλα τοῦ–τῆς ἑκάστοτε ὑπουργίσκου της.
Ἐκτός… κι ἂν θέλουμε νὰ γίνουμε μιὰ χώρα μέ …«πλούσιο» πληθυσμὸ γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουμε στὸ μέλλον τυχὸν ἀπειλές…

Φυσικὰ δεν πάει καθόλου τὸ μυαλό μας ὅτι τὸ Δουβλίνο, ἐκτὸς ἀπὸ πανέμορφη πόλη, μπορεῖ νὰ εἶναι ἕνα ἀγγοῦρι στὸν κῶλο τοῦ ὁποίου πρωθυπουργοῦ, δεξιοῦ ἡ ἀριστεροῦ καὶ τῶν περὶ αὐτῶν ὑπουργῶν ἀμύνης…
…καὶ ζήτω ἡ ὡραία Ἑλλάς…

Πάντως ἐγὼ ἕναν μετανάστη (ἤ καὶ πρόσφυγα) θὰ τὸν πάρω νὰ τὸν φιλοξενήσῳ στὸ σπίτι μου, ἂν πάρῃ κι ἔναν ἡ κυρα Τασία Χριστοδουλοπούλου…Εἴμαστε ἡ μόνη χώρα ποὺ δέχεται μετανᾶστες ἀδυνατῶντας νὰ τοὺς ἀποῤῥοφήσῃ!!!

Χάρης Καφετζόπουλος

(Visited 77 times, 1 visits today)
Leave a Reply