Ἡ χρήσιμη κι ἀναγκαία μνήμη…

Ἡ μνήμη δηλώνει ἐγρήγορσιν.
Ἡ συνδυαστικὴ μνήμη δηλώνει εὐφυΐα.

Ἡ λύσις γιὰ ὅλα μας τὰ προβλήματα εἶναι ἡ μνήμη.
Δίχως της ἀδυνατοῦμε νὰ συγκεντρώσουμε πληροφορίες, νὰ τὶς συνδυάσουμε καὶ τελικῶς νὰ βροῦμε τὶς ἀπαντήσεις σὲ ἐρωτήματα. Κι ὅσο αὐτὸ δὲν συμβαίνει, τόσο περισσότερο ἡ ἐξάρτησίς μας ἀπὸ ἄλλους, ἀρίστους χειριστὲς τῆς μνήμης τους, εἶναι δεδομένη.

Ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν αὐτονομία του.
Ἡ αὐτονομία τοῦ ἀνθρώπου στηρίζεται στὴν αὐτάρκεια καὶ στὴν αὐτοδιάθεσιν.
Γιὰ νὰ ὑπάρχουν αὐτὰ ἀπαραίτητη εἶναι ἡ μνήμη.
Δίχως μνήμη δὲν μποροῦμε νὰ γνωρίζουμε τὸ ἀπὸ ποῦ ξεκινήσαμε καὶ τὸ ποῦ μᾶς πρέπει νὰ φθάσουμε.

Ἄλλως τέ…
Ἔχοντας καλὰ ἐξασκημένη μνήμη μποροῦμε νὰ ἀποφύγουμε πάντα τὰ χειρότερα.
Ἀκόμη κι αὐτὰ ποὺ οὐδέποτε ἔχουμε γνωρίσει, διότι πάντα, ὅλα τὰ γεγονότα, κρύβουν κάποιες ὁμοιότητες μὲ ἄλλα, ποὺ τὰ κατέχουμε καλῶς.

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 65 times, 1 visits today)
One thought on “Ἡ χρήσιμη κι ἀναγκαία μνήμη…

Leave a Reply